Bartłomiej Ostrowski

Bartłomiej Ostrowski

wiceprzewodniczący ALDA Europejskiego Stowarzyszenia Demokracji Lokalnej. Wcześniej dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą Dolnego Śląska i dyrektor Przedstawicielstwa Dolnego Śląska przy UE w Brukseli, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim (współpraca zagraniczna na szczeblu lokalnym i regionalnym).