Axel Kreienbrink

Axel Kreienbrink

kierownik zespołu w Centrum Badań nad Migracją, Integracją i Azylem. Studiował historię, nauki polityczne i zarządzanie przedsiębiorstwem. Zajmuje się tematyką migracji uchodźców, migracji regularnej, powrotów, emigracji z Niemiec, potencjałem migracji oraz migracją i rozwojem.