Agnieszka Łada-Konefał

Agnieszka Łada-Konefał

wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, do 2019 roku dyrektorka Programu Europejskiego i starsza analityczka Instytutu Spraw Publicznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.