Podczas gali w Kinie Capitol w Schwerinie została dziś wręczona XV Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w kategoriach prasa, radio i telewizja. Wyróżnione zostały trzy odważne i oryginalne prace, dwie z Niemiec i jedna z Polski, których autorzy nie unikali także kontrowersyjnych tematów.

Z okazji wręczenia nagrody premier Erwin Sellering wyraził słowa uznania za wkład mediów w dobry rozwój stosunków polsko-niemieckich. – Relacje między Polską a zjednoczonymi Niemcami rozwinęły się od tego czasu na tyle dobrze, że, zważywszy na historyczne obciążenia, zaskoczeni są nawet optymiści. W sposób istotny przyczyniły się do tego media w Polsce i w Niemczech.

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej są: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha oraz trzy niemieckie regiony przygraniczne – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Wolne Państwo Saksonia i trzy polskie województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Nagroda przyczynia się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, uwrażliwia na problemy sąsiedniego kraju, przezwycięża podziały i wspiera poczucie wspólnotowości.

– Takie projekty jak nagroda dziennikarska ożywiają i wzbogacają dobre stosunki sąsiedzkie między Niemcami a Polską – mówił Sellering.

Laureatami nagrody są:

Kategoria prasa:

„Nowy Ślązak”, („Der neue Schlesier“) , autor: Konrad Schuller, „FAZ

– Autor szkicuje zawikłaną historię Górnego Śląska w XX wieku. Przedstawia skomplikowane historie rodzin żyjących na Górnym Śląsku i kształtowanie się nowej regionalnej tożsamości, polskich i niemieckich tradycjonalistów, którzy są przyzwyczajeni do myślenia głównie w kategoriach narodowej konfrontacji polsko-niemieckiej – uzasadniał w laudacji decyzję o wyróżnieniu korespondenta „FAZ”  członek jury Adam Krzemiński.

Kategoria radio:

„Tutaj, here, hier, Radio Koszalin, autorka: Jolanta Rudnik

– W nowoczesnej Europie coraz częściej poszukujemy swoich korzeni. Jolanta Rudnik w swojej audycji o wystawie fotograficznej prezentującej Pomorze podejmuje temat niezwykłej przyjaźni między ludźmi, których łączy to samo miejsce – tłumaczyła decyzję o nagrodzeniu tej pracy w kategorii radio jurorka Dorota Zyń.

Kategoria telewizja:

Löcknitz: Raj dla przybyszów i ostoja dla NPD”, (Löcknitz: „Zuwanderungsparadies und NPD-Hochburg“),

ARD-Magazin FAKT, autor: Markus Frenzel

Czy Löcknitz to miasto będące przykładem integracji? Co dziesiąty mieszkaniec jest Polakiem, ale 20 procent mieszkańców głosuje na NPD. W pracy został zaprezentowany rozdźwięk między bliskością geograficzną i oddaleniem międzyludzkim. Jaka jest prawda? Jest złożona – to można o niej powiedzieć dzięki pracy Markusa Frenzla.

– Ta audycja telewizyjna żyje i jest przekonująca dzięki oryginalnemu opracowaniu i pomysłowi – mówiła jurorka Bogna Koreng.

Do konkursu zostały zgłoszone 154 prace z Polski i Niemiec.

VI Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbędą się w 2013 roku we Wrocławiu.

Kontakt:
Barbara Owsiak
Pełnomocnik ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

tel. +48 (22) 338 67 54, +48 601 28 00 09
faks +48 (22) 338 62 01
tel. kom. +48 601 28 00 09
barbara.owsiak@fwpn.org.pl