– Czy media regionalne mają przyszłość? Czy ich oferta odpowiada potrzebom odbiorców? Czy ludzie interesują się tematyką przygraniczną?  – to najważniejsze pytania, jakie padły w Poczdamie podczas dyskusji o mediach regionalnych.

Panel dyskusyjny pt.  „Media regionalne – przygraniczne czy transgraniczne?”  odbył się w ramach VII Dni Mediów. Uczestnicy spotkania – dziennikarze mediów regionalnych z Polski i Niemiec – wymienili się doświadczeniami zawodowymi i omówili najważniejsze zagrożenia, z którymi w najbliższej przyszłości będą musiały się zmierzyć media.
- Trzeba się zastanowić nad dalszymi sposobami finansowania naszych gazet i rozgłośni radiowych – przekonywał Tadeusz Krupa, członek rady nadzorczej Radia Zachód – Media finansowane przez partie i samorządy tracą niezależność.
Dietrich Schroder z Markische Oderzeitung narzekał z kolei na słaby przepływ informacji pomiędzy dziennikarzami polskimi i niemieckimi: – W tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia – tłumaczył. – Musimy sobie zdać sprawę, że współpraca mogłaby ożywić nasze gazety. Niemieckie redakcje powinny korzystać  z usług polskich dziennikarzy. I na odwrót.  Tymczasem, choć pomiędzy Polską i Niemcami nie ma już granicy to jednak przekroczenie jej stanowi dla dziennikarzy  problem.
Uczestnicy panelu byli zgodni co do potrzeby powołania fundacji pozarządowej, która mogłaby współfinansować nierentowne tytuły, jednocześnie nie pozbawiając ich niezależności.  
– Wówczas zamiast propagandy sukcesu, moglibyśmy częściej mówić o realnych problemach naszych lokalnych społeczności – powiedział Krupa.

Zdaniem polskich i niemieckich dziennikarzy, media regionalne często przegrywają konkurencję z portalami internetowymi, gdzie informacje są aktualizowane szybko, podczas gdy stacje radiowe dysponują ograniczonym czasem antenowym.
Z zainteresowaniem przyjęto też propozycję publikowania informacji w obu językach, którą miałby zacząć praktykować media po obu stronach granicy.
– Redakcje regionalne muszą zmienić narrację. Muszą wyjść poza tematykę inwestycyjną – przekonywał Krupa. –  Powinny kłaść akcent na wydarzenia kulturalne i problemy społeczne. Powinny opisywać życie ludzi, w Niemczech i w Polsce. To jest przyszłość mediów regionalnych.


Magdalena Grynczel, Alicja Hubala