Mała rozmowa przed wielką galą - Na dwie godziny przed wręczeniem Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego nominowani do niej dziennikarze zasiedli przy jednym stole i opowiedzieli o bohaterach, dzięki którym znaleźli się w finale.


21 maja 2015 roku w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów odbył się „Small Talk” z udziałem niektórych finalistów konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego.  Wyróżnienie to przyznawane jest przedstawicielom mediów polskich i niemieckich, którzy w sposób rzetelny i wnikliwy przybliżają codzienną rzeczywistość po drugiej – w zależności od perspektywy: polskiej lub niemieckiej – stronie granicy. Po raz osiemnasty dziennikarze zaprezentowali swoje ujęcia tematów zgrupowane w trzech kategoriach: prasa, radio telewizja. Na konkurs zgłoszono w tym roku rekordową liczbę 164 prac. Jury wybrało po 6 finalistów w każdej z dziedzin.
Spotkanie, które miało na celu naświetlić tematykę dominującą w tegorocznej edycji, moderowali zdobywcy tego prestiżowego wyróżnienia z ubiegłego roku – Karolina Golimowska i Daniel Tkatch. Dyskusję podzielono na dwa panele tematyczne. W pierwszym zaprezentowali się Andrzej i Jolanta Rudnikowie (autorzy audycji „Ostatni świadek”), Anna Malinowska (nominowana za reportaż „Umowna data urodzenia) oraz Monika Stefanek (za  pracę „W sąsiedztwie Białego Bociana”).  Klamrą, która spięła podejmowana problematykę było stwierdzenie: „Inni pośród nas, którzy nas łączą”.


W poszukiwaniu własnego ja
Tym, co łączyło materiały panelistów biorących udział w tej części rozmowy było zagadnienie tożsamości – jej poszukiwania, odnajdywania i definicji.  - Pisząc reportaż o pani Annie starałam się choć trochę nią być – zrekonstruować jej odczucia - powiedziała Anna Malinowska, autorka opowieści o dziewczynce z austriackiego Lebensbornu. Małżeństwo Rudników w swojej audycji próbowało odpowiedzieć na pytanie jak można po tym żyć, kochać się, wychowywać dzieci. Po tym, to znaczy po Treblince. Opowiedział im o tym Samuel Willenberg, Ocalały z Holocaustu. - Przypadek stoi za moją historią – powiedziała z kolei Monika Stefanek, finalistka wyróżniona za pracę o pierwszej w Polsce ordynacji rabinów we Wrocławiu.    
Dziennikarze starali się opowiedzieć o problemie inności rozumianej dziś i wtedy  oraz uwypuklić postać „obcego” kiedyś oraz – bo zagadnienie to jest wciąż aktualne a dyskusje o tym, kim jest „obcy” i co to oznacza co rusz wybuchają na nowo -  w ówczesnym, zglobalizowanym świecie.


Jak widzimy po drugiej stronie
Tematem drugiej części spotkania było wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców, Niemców i Polaków. Na scenie pojawiły się trzy kobiety: Marietta Morawska-Büngeler (autorka „Waschen füttern trӧsten – polnische Pflegerinnen in Deutschland), Sonja Volkmann-Schluck („Aufrüstung mit Symbolwert – In Stettin planen deutsche und polnische Soldaten gemeinsam den Verteidigungsfall der NATO“) i Emilia Smechowski („Ein Hoch auf die faulen Piroggen!“).
„Czy Putin zintegrował NATO?“ – zapytała moderatorka „Small Talku” autorkę reportażu o żołnierzach oddziału NATO w Szczecinie. W ten sposób rozmowa skoncentrowała się początkowo na międzynarodowej sytuacji politycznej i stosunkach Niemiec i Polski z Rosją. W dalszej części panelu zostały poruszone kwestie emigracji zarobkowej kobiet z Polski i Ukrainy na Zachód. Opiekunki osób starszych i chorych, które wyjeżdżają za granicę w dużą energią ale również z zaprzeczeniem swojego prywatnego życia. Swoją ofiarnością zapewniają podopiecznym coś więcej niż tylko podstawowe potrzeby, jak karmienie i ubieranie, ale również rozmowę i towarzystwo w samotności starszych osób.
Podsumowaniem debaty o wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich niech będzie przeświadczenie jednej z reportażystek, która stwierdziła, że na te tematy nie jest trudno pisać, kiedy się wie, jak ważnym jest naświetlenie problemu z obu stron.

Maja Dębska, Patrycja Jelińska i Magda Kicińska