Johannes von Thadden, urodzony w 1956 r., studiował gospodarkę narodową, historię oraz politologię na Uniwersytecie Kraju Saary oraz na uniwersytecie w Seattle. Otrzymał tytuł doktorski za pracę o rozwoju politycznym i gospodarczym Polski w latach 1945-80. W latach 1984-2002 pracował w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (DIHK), m. in. jako kierownik działu zagranicznych izb przemysłowo-handlowych odpowiedzialny za niemieckie przedstawicielstwa gospodarcze w 80 krajach. W 2003 r. pełnił funkcję zastępcy sekretarza Fundacji Konrada Adenauera. Jest też członkiem zarządu Astrium, należącego do EADS największego europejskiego przedsiębiorstwa astronautycznego. W latach 2004-2007 był sekretarzem klubu poselskiego CDU. W listopadzie 2011 r. decyzją rządu federalnego Niemiec Johannes von Thadden został powołany na stanowisko współprzewodniczącego zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Po śmierci żony samotnie wychowuje trójkę dzieci.


Joachim Rogall urodził się w 1959 roku w Heidelbergu. Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i germanistykę i w 2001 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji. Temat jego rozprawy brzmiał: Niemcy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1945-1989. Od 2003 roku wykłada historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1996 roku prof. Rogall rozpoczął pracę w Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i jest kierownikiem sekcji programowej „Porozumienie między narodami, Europa Środkowa, Południowo-Wschodnia, WNP i Chiny”.


Erwin Sellering urodził się w 1949 r. niedaleko Bochum. Studiował prawo w Heidelbergu, Bochum i Münster, w 1975 r. zdał pierwszy egzamin państwowy. Po odbyciu aplikacji i zaliczeniu drugiego egzaminu państwowego w 1978 r. pracował jako sędzia, a później wiceprezes sądu administracyjnego w Gelsenkirchen. W 1994 r. przeszedł do sądu administracyjnego w Greifswaldzie. W latach 1998-2000 kierował jednym z działów Kancelarii Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. W 2000 r. objął meklemburski resort sprawiedliwości, w 2006 r. został powołany na stanowisko ministra zdrowia i spraw socjalnych. Erwin Sellering od 1994 r. jest członkiem SPD i angażuje się w politykę swojego kraju związkowego. Od 1997 r. zasiada w zarządzie meklemburskiej SPD, a od 2007 r. jest jej przewodniczącym. 6 października 2008 r. objął stanowisko premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego.


Dariusz Kowalczyk Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi w kontekście procesów integracji europejskiej oraz menadżerskie studia „Nowoczesne Zarządzanie Instytucją”. Od początku 2007 pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Na początku był dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji, później dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych, a obecnie jest Sekretarzem Województwa Dolnośląskiego. Warto również dodać, że był również pełnomocnikiem marszałka ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO oraz pełnomocnikiem ds. EURO 2012. Zarówno jego zainteresowania, jak i zawodowa kariera są związane ze sportem. Od 1996 roku czynnie działał w Zarządzie Dolnośląskiego Związku Koszykówki, a w 2004 roku był jego prezesem. Zasiadał również w zarządzie Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz Polskiego Związku Koszykówki.