Uta-Maria Kuder urodziła się w 1957 roku w Düsseldorfie. Studiowała prawoznawstwo na Uniwersytecie w Kolonii i bezpośrednio po studiach pracowała jako prawniczka w Wydziale Prawnym Miasta Hanzeatyckiego Greifswaldu. W 1995 roku została kierownikiem Wydziału Prawnego, a w 1999 roku – kierownikiem Wydziału Gospodarki i Finansów tego miasta. W latach 2003-2006 była senatorem ds. młodzieży, kultury i spraw socjalnych oraz drugim zastępcą nadburmistrza miasta. W 2006 roku została wybrana na stanowisko jego pierwszego zastępcy. Od listopada 2006 roku jest ministrem sprawiedliwości kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Od 2007 roku należy do Komitetu Regionów. W listopadzie 2007 roku została wybrana na stanowisko zastępcy przewodniczącego CDU w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.


Albrecht Lempp - doktor nauk humanistycznych, slawista, menedżer kultury i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki m.in. Lema, Głowackiego, Pilcha, Nurowskiej, Boleckiej. Zasiada w radzie Fundacji Kultury Haus Europa, był wicedyrektorem w Instytucie Adama Mickiewicza.

W 2000 roku na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako szef Zespołu Literackiego „polska2000” przygotował program literacki polskiej prezentacji na Targi Książki we Frankfurcie, podczas których Polska była gościem honorowym. W czerwcu 2007 roku otrzymał nagrodę Transatlantyk przyznawaną przez Instytut Książki za zasługi na rzecz promocji literatury polskiej za granicą. Od 2003 roku dyrektor i członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Małgorzata Ławrowska jest koordynatorem programów współpracy międzynarodowej, specjalistą ds. public relations i absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze doświadczenia w kontaktach instytucji polskich i niemieckich zdobywała jako wicedyrektor biura zagranicznego NZS, później kierując referatem wymiany pozaszkolnej w poczdamskim biurze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a następnie jako dyrektor zarządzający Federacji Polskich Domów Spotkań.

Od 2007 roku była w służbie dyplomatycznej, ostatnio jako kierownik Wydziału ds. Dyplomacji Publicznej w Ambasadzie RP w Berlinie. Była pomysłodawcą i koordynatorem kampanii wizerunkowych Polski w Niemczech, m.in. w ramach obchodów 20. rocznicy demokratycznych przemian w 1989 roku. Zasiadała m.in. w zarządzie Fundacji Polsko-Niemieckiej „Krzyżowa”, Radzie Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Stałej Polsko-Niemieckiej Grupie ds. Nauczania Języka Polskiego i Polonistyki w Niemczech.

Od roku 2010 jest członkiem zarządu i dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Elżbieta Polak urodziła się 6 września 1959 roku w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, liczne kursy i szkolenia, m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE, a także w Global Business Center w Warszawie w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania i doskonalenia komunikacji dla menedżerów.

W 1998 roku została burmistrzem Małomic. Cztery lata później pełniła funkcję dyrektora gabinetu miasta Zielona Góra, a od 2007 roku była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze. W 2008 roku została powołana na stanowisko Wicemarszałka Województwa Lubuskiego. Od listopada 2010 roku jest Marszałkiem Województwa Lubuskiego.

Mieszka w Zielonej Górze. Jest mężatką i ma dwóch synów.


Joachim Rogall urodził się w 1959 roku w Heidelbergu. Studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę i germanistykę i w 2001 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji. Temat jego rozprawy brzmiał: „Niemcy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1945-1989”. Od 2003 roku wykłada historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1996 roku prof. Rogall rozpoczął pracę w Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i jest kierownikiem sekcji programowej „Porozumienie między narodami, Europa Środkowa, Południowo-Wschodnia, WNP i Chiny”.