1. Wycieczka po mieście: „Okrągła godzina Schwerina”


Podczas tej wycieczki poznają Państwo najpiękniejsze miejsca i zabytki w centrum Schwerina. Obejrzą Państwo m.in. zamek, Teatr Miejski, Państwowe Muzeum, rynek wraz z katedrą oraz plac Schlachtermarkt.

2. Rozgłośnia krajowa NDR – studio z tradycjami


Meklemburskie studio NDR z siedzibą przy Schlossgartenallee działa od 1 stycznia 1992 r.  Wówczas to rozgłośnia NDR objęła swoim zasięgiem Meklemburgię-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, Hamburg i Dolną Saksonię. Program NDR – Rozgłośni Północnoniemieckiej – emitowany jest w całości w Meklemburgii. Stacja radiowa NDR 1 należy dziś do najpopularniejszych w Niemczech a jej audycji słucha codziennie ok. pół miliona słuchaczy. Także wiadomości „Nordmagazin” w telewizji NDR od lat zajmują wiodące miejsca w ogólnoniemieckich rankingach popularności.

Z miejsca, gdzie dziś mieści się stacja, już w czasach NRD emitowano audycje radiowe (od października 1950 r.). W czasach przemian politycznych 1989 r. stąd właśnie relacjonowano obrady Okrągłego Stołu. O przeszłości tego miejsca przypomina dziś jednak już tylko zabytkowa willa, w której mieszczą się pomieszczenia biurowe.

W 1997 r. NDR rozpoczęła emisję cyfrową audycji radiowych z nowej siedziby. Rok później przeniosła się tam też telewizja NDR wraz z redakcją wiadomości „Nordmagazin” – najpopularniejszym magazynem regionalnym w Niemczech.

Doskonale wykorzystano także nowoczesną architekturę budynku oraz jego wyposażenie techniczne umożliwiające transmisję drogą cyfrową.  Zasady, którymi kierowano się przy urządzaniu budynku i organizacji wewnętrznej – przejrzystość, przestrzeń i komunikacja – stały się wzorcem dla nowobudowanych siedzib rozgłośni, m.in. MDR w Lipsku, ARTE w Strasburgu czy NDR w Hamburgu.

Stację w Schwerinie wyróżniają także wysokiej jakości programy publicystyczne. O poziomie dziennikarstwa świadczą liczne nagrody przyznane dziennikarzom NDR. Wyróżnione zostały m.in. polsko-niemiecka audycja „Radio Pomerania” oraz projekt historyczny „Pamięć dla przyszłości”.

NDR jest dziś nieodłącznym elementem życia kulturalnego i społecznego Schwerina i Meklemburgii; „pozamedialnie” udziela się także w akcjach ochrony zabytków, współfinansuje lokalny festiwal filmowy i organizuje wydarzenia kulturalne w Teatrze Miejskim.

Studio w Schwerinie obsługuje dziś trzy kanały medialne, odgrywa także wiodącą rolę w rozgłośni NDR pod względem strukturalno-technicznym.

3. Wizyta w Krajowym Centrum Dokumentacji poświęconym pamięci ofiar dyktatur w Niemczech

Stała wystawa oraz inne projekty prowadzone przez Krajowe Centrum Dokumentacji w Schwerinie ukazują przykłady naruszania prawa i nadużyć władzy sądowniczej ze strony władz państwa i służą rozliczeniu z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w tym budynku budynku przy Demmlerplatz.
począwszy od 1916 r. W ten sposób do głosu dochodzą ofiary reżimów i kultywowana jest pamięć o nich.

Każde z trzech pięter poświęcone jest innemu aspektowi wydarzeń 1933-1989:

1. piętro: „Prawo karne to prawo walki!”

Wymiar sprawiedliwości i terror w Meklemburgii w latach 1933-1945

Na tym piętrze udokumentowane są rola oraz wyroki Sądu Nadzwyczajnego oraz Sądu Czystości Rasowej w Meklemburgii.

2. piętro: „W imię Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich!”

Wymiar sprawiedliwości i samowola władz okupacyjnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w latach 1945-1949/53

Na tym piętrze udokumentowane są rola oraz wyroki radzieckiego Trybunału Wojskowego, którego siedziba mieściła się w budynku przy Demmlerplatz.

3. piętro: „Razem dla bezpieczeństwa władzy robotniczej i chłopskiej”

Państwowe służby bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w północnej części NRD w latach 1949-1989
Na tym piętrze udokumentowane są warunki panujące w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD mieszczącym się przy Demmlerplatz oraz nadużycia władzy sądowniczej w NRD na przykładzie wybranych biografii.