Leszek Balcerowicz urodził się w 1947 roku w Lipnie. Jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), gdzie uzyskał stopień dra. nauk ekonomicznych i habilitację, tytuł MBA zdobył w St. John's University w Nowym Jorku. Jest autorem reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r.; był wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski w l. 1989-1991 i 1997-2000, prezesem Narodowego Banku Polskiego w l. 2000-2007. Posiada tytuł Doktora Honoris Causa ponad 20 uczelni krajowych i zagranicznych; jest autorem ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą; wyróżniony prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym - Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową w Polsce.


Sylvia Bleßmann urodziła się w 1962 r. w Wittenberdze w Brandenburgii. W latach 1982-86 studiowała dziennikarstwo na uniwersytecie w Lipsku. Karierę dziennikarską zaczynała jako stażystka w Berliner Rundfunk, następnie pracowała w radiu DDR. Jej ścieżka zawodowa biegła równolegle do sytuacji politycznej w Niemczech; relacjonowała m.in. ostatnie wybory do samorządów i parlamentu w NRD, a potem pierwsze wspólne wybory do Bundestagu w zjednoczonych Niemczech. W latach 1990-91 prowadziła też wiadomości polityczne „Controvers” w DFF w Berlinie. Potem pracowała kolejno w radiu Mecklenburg-Vorpommern, rozgłośni NDR, telewizji Sat 1 oraz telewizji ORB. W 1999 r. przeszła do meklemburskiego studia ZDF, w 2007 r. objęła stanowisko dyrektora tegoż studia. Jest laureatką europejskiej nagrody telewizyjnej CIVIS oraz Meklemburskiej Nagrody Medialnej. Sylvia Bleßmann jest mężatką i ma dwóch synów.


Gerhard Delling karierę jako dziennikarz sportowy rozpoczął w wieku 16 lat w gazecie regionalnej w Szlezwiku-Holsztynie. W latach 1987-1991 pracował dla rozgłośni SWF w Baden-Baden, później wrócił do NDR. W latach 2003-2007 kierował działem sportowym w hamburskiej siedzibie NDR. Od 1991 r. moderuje dla ARD mecze reprezentacji Niemiec, a także relacje z Igrzysk Olimpijskich, zawodów lekkoatletycznych i meczów piłki ręcznej. Komentuje również mecze Bundesligi w programie pierwszym niemieckiej telewizji państwowej. Jako komentator sportowy otrzymał m.in. prestiżową nagrodę telewizyjną im. Adolfa Grimmego oraz nagrodę medialną za pielęgnowanie kultury języka niemieckiego. Ponadto prowadził m.in. swój własny magazyn „Dellings Woche” w rozgłośni WDR, a obecnie można go oglądać w „ARD Sportschau”, „NDR Sportclub” oraz „Wochenspiegel”.


Alfred Draxler urodził się 25 stycznia 1953 r. w Gelsenkirchen. Studiował historię i germanistykę na uniwersytecie w Bochum. Od 1978 r. pracuje dla wydawnictwa Axela Springera. W 1992 r. został członkiem redakcji magazynu „BILD”. W 2001 r. objął funkcję redaktora naczelnego działu sportowego wydania specjalnego gazety, „BILD am Sonntag”. Od listopada 2004 r. jest ponadto zastępcą redaktora naczelnego „BILD”. Jest także autorem dwóch książek poświęconych piłce nożnej, historii Bundesligi oraz biografii swojego bliskiego przyjaciela Franza Beckenbauera.


Thomas Ellerbeck urodził się w 1967 r. Karierę zawodową rozpoczynał w mediach, potem przeszedł do świata polityki. Po zjednoczeniu Niemiec kierował działem prasowym kancelarii kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Następnie w latach 1995-2000 należał do grona najściślejszych współ-pracowników ówczesnego prezydenta Niemiec Romana Herzoga, początkowo jako zastępca rzecznika prasowego, później jako kierownik Kancelarii Prezydenckiej. W latach 2001-2006 był dyrektorem ds. mediów i wicedyrektorem ds. komunikacji wewnętrznej spółki Lufthansa. Od 2006 r. jest członkiem za-rządu Vodafone Deutschland i przewodniczącym rady Fundacji Grupy Vodafone. Thomas Ellerbeck udziela się honorowo w branży na pograniczu ekonomii, polityki i świata mediów. Jest m.in. współzałożycielem i prezesem fundacji organizującej coroczne spotkania noblistów w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. Od 2009 r. zasiada też w radzie rozgłośni WDR.


Andrzej Godlewski urodził się w 1970 roku, studiował germanistykę i nauki polityczne w Lipsku, Wiedniu i Warszawie. W latach 1993-1994 współpracował z działem zagranicznym „Gazety Wyborczej”. W latach 1995-2006 był dziennikarzem, producentem i redaktorem w Telewizji Polskiej. W latach 2006-2007 pracował jako szef działu Opinie w „Dzienniku”. Od 2007 do 2010 roku pracował w wydawnictwie Polskapresse, gdzie współtworzył projekt nowej ogólnopolskiej gazety codziennej „Polska”. Jest autorem licznych programów publicystycznych, szczególnie o tematyce międzynarodowej. Pracował jako reporter podczas szczytów UE i NATO.

W latach 1999-2003 był szefem zespołu przygotowującego Euroexpress, cykl cotygodniowych audycji o integracji Polski z Unią Europejską. W 2000 roku był szefem projektu Klub Polski, obejmującego cykl debat w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej EXPO 2000 w Hanowerze. W 2002 i 2004 roku był współinicjatorem oraz organizatorem Forum Dziennikarzy Środkowoeuropejskich (Central European Journalists Forum) w Warszawie. W latach 2004-2006 kierował redakcją publicystyki TVP1. Odpowiadał m.in. za realizację programów po śmierci Jana Pawła II oraz za audycje w ramach parlamentarnej i prezydenckiej kampanii wyborczych 2005 roku. Obecnie Andrzej Godlewski jest zastępcą dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej S.A., a także wchodzi w skład jury nagrody dziennikarskiej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI Award for Outstanding Merits in Journalism).

Członek władz Towarzystwa Demokratycznego Wschód www.tdw.org.pl. Publikował m.in. w „Gościu Niedzielnym”, „Wprost”,  „Rzeczpospolitej" oraz na portalu ekonomicznym www.obserwatorfinansowy.pl.

Andrzej Godlewski jest żonaty, ma jedną córkę.


Jarosław Gugała urodził się w 1959 r. Ukończył iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim, po czym uzyskał doktorat z ekonomii w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 90. był dyrektorem TVP 1 oraz Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję ambasadora RP w Urugwaju. Obecnie kieruje pionem informacji i publicystyki w TV Polsat. Pracuje także jako komentator w radiu PiN oraz publikuje artykuły i felietony w prasie. Jego hobby to piosenka literacka. Sam jest muzykiem i autorem tekstów oraz przekładów, a także współtwórcą grupy muzycznej Zespół Reprezentacyjny, wykonującej poezję śpiewaną i piosenki literackie.


Maike Haselmann urodziła się w 1979 r. i wychowała w Dolnej Saksonii. Studiowała historię i kulturoznawstwo w Getyndze i Hamburgu. Po ukończeniu studiów odbyła liczne staże, pracowała m.in. w prasie, radiu i telewizji. W 2006 r. wyprodukowała dla telewizji NDR kilka filmów dokumentalnych oraz magazyn "mareTV". W styczniu 2007 r. otrzymała stypendium doktoranckie Fundacji ds. rozliczenia dyktatury SED. W marcu 2008 r. związała się zawodowo z grupą "Der Spiegel". Zaczynała jako redaktor kreatywna w "Spiegel Wissen", a od sierpnia 2011 r. pełni funkcję redaktor ds. social media w "Spiegel Online".


Marcin Herra - Prezes Zarządu PL.2012 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studiów Podyplomowych MBA. Od 1995 roku związany zawodowo z Grupą LOTOS, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Zaczynał od sprzedawania paliw na stacji benzynowej, potem został specjalistą ds. marketingu, a następnie kierownikiem działu handlowego i marketingu w spółce Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Od 2001 roku w Lotos Paliwa Sp. z o.o. obejmował kolejno stanowiska Dyrektora Pionu Rozwoju i Pionu Operacyjnego, a w latach 2002-2005 sprawował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2005-2006 był pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego ds. Poszukiwań i Wydobycia w Grupie LOTOS SA. Odbył intensywny trening menedżerski w centrali Shell Global Solutions w Holandii. W tym czasie pracował w międzynarodowych projektach prowadzonych przez koncern. W listopadzie 2007 roku objął funkcję pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Handlu Grupy Lotos SA, odpowiedzialnego za obszar działalności rynkowej. Od 6 lutego 2008 jest Prezesem Zarządu Spółki PL.2012, odpowiedzialnej za prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ w Polsce.


Steffen Kampeter urodził się w 1963 r. w Minden. Studiował gospodarkę narodową na uniwersytecie w Münster. Od 1981 r. jest członkiem CDU, a od 1990 r. zasiada w Bundestagu. W latach 1993-1998 był prezesem rady nadzorczej Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego. W latach 1996-1999 zasiadał w radzie nadzorczej Center of Advanced Studies and Research (CAESAR) w Bonn, zaś w latach 1996-2001 – w zarządzie Towarzystwa Fraunhofera. Od 1999 do 2009 r. był przewodniczącym komisji budżetowej frakcji parlamentarnej CDU/CSU, zaś od 2005 do 2009 r. jej rzecznikiem ds. budżetowych. Od 2009 r. piastuje urząd parlamentarnego sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów.

Steffen Kampeter jest żonaty i ma troje dzieci.


Andrzej Kotula ma 53 lata, o samym sobie mówi: Szczecinianin z urodzenia i wyboru, polonista z wykształcenia, dziennikarz z zawodu i wyboru, urzędnik z przypadku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, szczególnie sprawami dotyczącymi rejonów przygranicznych. Udziela się w wielu polsko-niemieckich organizacjach pozarządowych. Był jednym ze współzałożycieli powstałego w 1993 r. Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami / Unter Stereo-Typen”, cztery lata później wyróżnionego Nagrodą Polsko-Niemiecką rządów RP i RFN „za szczególne zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich”. Działa także aktywnie na rzecz rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej oraz polsko-niemiecko-ukraińskiej, m.in. współpracując z Ukraińsko-Polskim Klubem Dziennikarzy „Bez Uperedżen / Bez Uprzedzeń”. Jest współredaktorem książki „Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990” (2009 r.).


Piotr Kraśko jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST  (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). Pracował jako prezenter programu dla dzieci i młodzieży „5-10-15”, później jako spiker TVP1. Przygotowywał także magazyn interwencyjny „Na żywo” oraz program poświęcony środkom masowego przekazu „Oblicza mediów”. Następnie został korespondentem telewizji publicznej w Rzymie, a później w Waszyngtonie.
Od 2009 r. prowadził program publicystyczny w TVP1 – „Temat dnia. Rozmowa Jedynki”. Od 2008 jest prowadzącym głównego wydania Wiadomości TVP1, a od stycznia 2012 – także szefem tego programu. Wielokrotnie relacjonował pielgrzymki papieża Jana Pawła II, był korespondentem TVP z punktów zapalnych na całym świecie (m.in. z Afryki). Przygotowywał relacje z zamachów bombowych w Londynie w 2005 roku, a także z tsunami w Azji w 2004 roku. Był również w Katyniu w kwietniu 2010 roku i relacjonował wydarzenia tuż po katastrofie smoleńskiej. W marcu 2011 roku przebywał w Japonii, skąd relacjonował wydarzenia po tragicznym trzęsieniu ziemi, tsunami i katastrofie jądrowej w elektrowni Fukushima I.


Radosław Krawczyk ukończył studia MBA w Wyższej Szkoły Biznesu (National-Louis University) w Nowym Sączu. W latach 2001-2007 pracował w portalu Onet.pl, najpierw jako redaktor naczelny, następnie jako dyrektor zarządzający. Od 2007 roku sprawował funkcję członka zarządu i dyrektora marketingu sklepu internetowego Merlin.pl. Obecnie jest współwłaścicielem serwisu politycznego Salon24.pl, którym zarządza.

Wcześniej pracował w Faktach TVN, „Życiu Warszawy” i „Expressie Wieczornym” oraz współpracował z Programem III Polskiego Radia.


Cezary Krysztopa urodził się w 1974 roku w Białymstoku. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Białostockiej i od tej pory pracuje jako architekt, rysownik satyryczny i ilustrator, m. in. kontrowersyjnej książki Alefa Sterna „Pola Laska”. Należy również do grupy artystycznej Ofensywa Fabryki Komiksu „Estremadura”, której członkowie „poza tworzeniem samodzielnych projektów wykonują również pełną gamę komercyjnych zleceń plastycznych, literackich i scenariuszowych”. Ponadto udziela się jako bloger, zjadliwie komentując i ilustrując bieżące wydarzenia polityczno-społeczne na platformie blogerskiej salon24.pl (www.bozeuchowaj.salon24.pl).


Petra Lidschreiber urodziła się w 1951 r. w Monachium, tam też ukończyła szkołę dziennikarską. Następnie studiowała ekonomię i nauki polityczne na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Duke University w Stanach Zjednoczonych i w London School of Economics. W latach 1992-1997 była korespondentką ARD w Nowym Jorku, następnie przez rok pracowała w telewizji WDR jako prezenterka i redaktor ds. gospodarki. W latach 1998-2006 była redaktor naczelną rozgłośni SFB, a potem telewizji rbb. Od 2006 r. prowadzi dział „Europa Środkowo-Wschodnia” w telewizji rbb, która we współpracy z TVP Wrocław produkuje polsko-niemiecki magazyn „Kowalski i Schmidt”. Jest też autorką kilku filmów dokumentalnych; za „Ein Jude, der Deutschland liebte – das Tagebuch des Willy Cohn”, nakręcone w 2008 r. dla ARD, otrzymała w 2009 r. Bawarską Nagrodę Filmową.


Michael Seidel urodził się 12 września 1965 r. w Wernigerode. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako wolontariusz (w latach 1987-1988) w Telewizji Publicznej DDR. W latach 1988 " 1993 studiował Dziennikarstwo na Uniwersytecie Lipskim. Podczas studiów pracował jako wolny współpracownik w oddziale regionalnym telewizji w landzie Saksonia-Przyłączenie oraz w Meklemburgii i Pomorzu Przednim, a także w redakcji NDR (Norddeutscher Rundfunk).
W latach 1991-1995 pracował jako wolontariusz w Niemieckiej Agencji Prasowej, a następnie był korespondentem dla Nordkurier z działu "polityka regionalna". W 2006 r. był szefem redakcji informacyjnej, w 2007 r. awansował na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, a w 2009 został redaktorem naczelnym dziennika Nordkurier. Der Nordkurier jest dziennikiem we wschodniej części Meklemburgii i Pomorza Przedniego, a także w części Brandenburgii, z nakładem ok. 98 tys. egzemplarzy.


Piotr Sobczyński urodził się w 1970 roku w Warszawie. Studiował prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1996 roku pracuje w redakcji sportowej Telewizji Polskiej jako prezenter, komentator i reporter. Zajmuje się przede wszystkim koszykówką, biathlonem i łyżwiarstwem figurowym, ale przy okazji wielkich wydarzeń sportowych z chęcią sięga po inne dyscypliny. Miał okazję relacjonować przebieg pięciu Rajdów Dakar, mistrzostw świata w żeglarstwie czy eliminacji olimpijskich w hokeju na trawie. Od 2004 roku komentuje też ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich. W lutym 2010 roku współprowadził losowanie grup eliminacyjnych Euro 2012 w Warszawie, a w grudniu 2011 roku losowanie grup finałowych Euro 2012 w Kijowie.


Rodzina Thomasa Urbana pochodzi z Wrocławia, lecz on sam urodził się w 1954 r. w Lipsku, a wychował w Nadrenii-Północnej Westfalii. Studiował romanistykę, slawistykę i historię Europy Wschodniej w Kolonii. Podczas pobytu naukowego w Moskwie w 1982 r. został aresztowany pod zarzutem wspierania opozycji. Po powrocie do kraju studiował w Henri-Nannen-Schule, wyższej niepublicznej szkole dziennikarstwa w Hamburgu, a po jej ukończeniu pracował dla agencji prasowych AP i dpa. Od 1988 r. jest korespondentem „Süddeutsche Zeitung“ w Europie Wschodniej, pracował m.in. w Warszawie, Moskwie i Kijowie. Thomas Urban jest autorem ośmiu książek popularnonaukowych, m.in. „Vladimir Nabokov – Blaue Abende in Berlin” (1999 r.), „Utracone Ojczyzny. Wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku” (2003 r., wydanie polskie 2007 r.; uhonorowana nagrodą im. Georga Dehio), „Schwarzer Adler, Weisser Adler. Deutsche und polnische Fußballer im Räderwerk der Geschichte” (2011 r.).