Jeden z trzech paneli dyskusyjnych, otwierających drugi dzień X Polsko-Niemieckich Dni Mediów, dotyczył dziennikarstwa internetowego. W trakcie dyskusji uczestnicy starali się odpowiedzieć na szereg pytań, związanych z budowaniem informacji medialnej w wirtualnej przestrzeni.

W rozmowie wzięli udział polscy i niemieccy przedstawiciele mediów, firm, podmiotów publicznych oraz studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród nich byli Ines Pohl z Deutsche Welle, Grzegorz Żołędziewski z portalu konfrontuj.pl, David Biesinger z telewizji RBB oraz Karolina Kamińska z Radia Zachód.

W trakcie półtoragodzinnej debaty poruszono kwestie dotyczące m.in. mediów społecznościowych, etyki dziennikarskiej, rzetelności informacji w Internecie, a także zjawiska mowy nienawiści („hejtu”), która zdaniem wszystkich stron dyskusji jest obecnie największym problemem, świata mediów internetowych.

Grzegorz Żołędziewski z portalu konfrontuj.pl zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach, oprócz przekazywania rzetelnych treści, ważne jest, aby odbiorcy mogli wyrażać nie tylko swoje poglądy, ale także emocje.

Zaznaczam, że da się zrobić to bez hejtu – powiedział Żołędziewski. – Można konfrontować w Internecie bez nienawiści – przekonywał.

Najważniejsza jest informacja – ripostowała Ines Pohl, odnosząc się do wypowiedzi Żołędziewskiego. – Powinniśmy wykorzystywać takie sposoby budowania informacji dziennikarskich, by naszym użytkownikom rzetelnie wyjaśniać i uświadamiać, a ewentualnie potem budować komunikat oddziaływujący na emocje. Nie jest dobrym działaniem stawianie na emocje w tak wybuchowym świecie, w którym wielu światowych przywódców stawia głównie na ich podsycanie – przekonywała Pohl.

W późniejszej dyskusji uczestnicy rozmawiali o hejtingu dziennikarskim, który staje się coraz większym problemem świata mediów. Polega na publikowaniu przez dziennikarzy bardzo krytycznych i subiektywnych informacji, które czasami są atakami na inne redakcje bądź dziennikarzy, którzy mają odmienne podejście do danego zagadnienia.

Zjawisko wzajemnego hejtu między dziennikarzami staje się coraz bardziej widoczne w mediach społecznościowych. To spostrzeżenie doprowadziło debatujących do postawienia ważnego pytania: Czy dziennikarz pracujący w danej redakcji, może wyrażać subiektywne opinie na swoich profilach w mediach społecznościowych? Ines Pohl przekonywała, że nie powinien tego robić, gdyż może to podważać rzetelność i bezstronność redakcji, dla której pracuje.

W trakcie dyskusji poruszono wiele problemów współczesnego dziennikarstwa internetowego. Podstawowym wnioskiem z toczonych rozmów było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach dziennikarzy internetowych. To obowiązek dbania o profesjonalizm zawodu:  rzetelność, obiektywizm i bezstronność dziennikarzy.

Relację przygotował członek Młodej Redakcji FWPN Krzysztof Wojtas.