Sylvia Bretschneider urodziła się w 1960 r. w Waren. Studiowała lingwistykę teoretyczną i stosowaną na uniwersytecie w Lipsku. Następnie, w latach 1983-89, pracowała jako nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Neubrandenburg. W 1990 r. przystąpiła do SPD, a w 1994 r. została wybrana do landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, gdzie zajmowała się przede wszystkim sprawami młodzieży i edukacji. W latach 1997-2007 była przewodniczącą oddziału SPD w Neubrandenburgu, a w latach 1998-2002 wiceprzewodniczącą meklemburskich socjaldemokratów. Od 2002 r. pełni funkcję przewodniczącej Landtagu. Sylvia Bretschneider udziela się w wielu stowarzyszeniach, m. in. w pracowniczych organizacjach charytatywnych i fundacjach na rzecz rozwoju szkół wyższych w Neubrandenburg. Od 2003 r. pełni też funkcję prezesa Towarzystwa Turystycznego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jest mężatką i ma troje dzieci.


Johannes M. Fischer urodził się w 1960 r. w Kollig w regionie Eifel, a wychował w Koblencji. Studiował germanistykę i nauki polityczne na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1991 r. pracował na różnych stanowiskach dla gazety „Freie Presse”. Relacjonował wydarzenia m.in. z Rwandy, Kosowa i Afganistanu. W 2005 r. został zastępcą redaktora naczelnego. Od lipca 2010 r. jest redaktorem naczelnym „Lausitzer Rundschau”. Jednym z jego głównych założeń programowych jest intensyfikacja relacji medialnych z Polski; wprowadził m.in. cotygodniowy dodatek „Blick nach Polen”. Za swoje reportaże, m.in. o akcjach humanitarnych w Kosowie, otrzymał liczne nagrody dziennikarskie. Jest ponadto autorem kilku książek, m.in. reportażu o powodzi we wschodnich Niemczech w 2002 r. i serii kryminałów. Johannes M. Fischer jest żonaty, ma czworo dzieci.


Peter Frey urodził się w 1957 r. w Bingen nad Renem. Studiował nauki polityczne, pedagogikę i romanistykę, po czym uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Już w czasie studiów pracował w branży dziennikarskiej, dla rozgłośni Südwestrundfunk i gazety Frankfurter Rundschau. W 1985 r. dołączył do redakcji wiadomości ZDF „heute journal”. Relacjonował wydarzenia m.in. z Polski, Hiszpanii, Meksyku i Nikaragui. W latach 1988-1990 był osobistym asystentem redaktora naczelnego ZDF Klausa Bressera, od 2001 r. przez dziewięć lat kierował studiem ZDF w Berlinie, a w kwietniu 2010 r. sam został mianowany redaktorem naczelnym ZDF. Udziela się też społecznie, m.in. w organizacjach Misereor i Malteser Migranten Medizin oraz w Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików. Peter Frey jest żonaty i ma córkę.


Jürgen Hingst urodził się w 1952 roku w Kilonii. Studiował germanistykę i geografię, a w 1980 r. rozpoczął karierę dziennikarską jako freelancer w regionalnych stacjach radiowo-telewizyjnych: Radiu Bremen i NDR. W 1984 roku został redaktorem kanału radiowego NDR 1 Welle Nord w Kilonii. W latach 1989-1992 był korespondentem NDR w Niemczech Wschodnich, a po upadku Muru Berlińskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Następnie w 1993 r. został szefem redakcji newsów w regionalnym kanale radiowym NDR 1 Radio MV w Schwerinie. Tam odpowiedzialny był m. in. za polsko-niemiecki projekt „Radio Pomerania”. W 2011 r. objął funkcję dyrektora stacji. Ponadto kieruje redakcją newsów, działem polityki krajowej oraz działem sportowym. Od 2006 roku Jürgen Hingst jest Przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia Dziennikarzy-Reporterów Meklemburgii-Pomorza Przedniego.


Igor Janke urodził się w 1967 roku. Publicysta i komentator dziennika „Rzeczpospolita”, tygodnika „Uważam Rze”,  współtwórca i współwłaściciel największej polskiej politycznej platformy blogowej Salon24.pl.
W latach 1988-89 był przewodniczącym antykomunistycznego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej  w Warszawie, gdzie studiował  Wiedzę o Teatrze.
Zaczynał jako reporter polityczny w tygodniku „Po prostu” i dzienniku „Życiu Warszawy” .  Potem był kierownikiem działu kultury „Życia Warszawy” i zastępcą redaktora naczelnego „Expressu Wieczornego”. Przez pięć lat pełnił funkcję redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Następnie pracował jako szef działu politycznego „Rzeczpospolitej”.
W latach 2005-2010 prowadził audycje radiowe („Poranek Radia TOK FM”)  i telewizyjne („Powiększenie”, „Kuchnia Polityczna”, „Minęła dwudziesta” TVP i „Wydarzenia Dnia w TV Puls). Autor książki „POPiSowa kronika upadku”.  W 2011  jako jedyny europejski dziennikarz przeprowadził wywiad z prezydentem USA Barackiem Obamą podczas jego podróży po Europie. Wywiad został przeprowadzony dla platformy blogowej Salon24.pl .


René Kindermann urodził się w 1975 r. w Budziszynie. Po kilkuletnim pobycie w USA wrócił do Niemiec, gdzie rozpoczął karierę dziennikarską jako fotoreporter w Sächsische Zeitung. Od 1998 r. pracuje dla rozgłośni MDR, specjalizuje się w sporcie. W 1999 r. debiutował w audycji „Spiel, Sport und Spaß” w pierwszym programie MDR, Radio Sachsen. W 2001 r. zaczął moderować wiadomości sportowe w regionalnym programie „Sachsenspiegel”, a od 2005 r. widzowie mogą oglądać go w „MDR aktuell” oraz w programie „Sport im Osten” poświęconym wydarzeniom sportowym we wschodnich landach. W 2006 r. dołączył też do zespołu magazynu plotkarskiego „Brisant”. Moderuje także imprezy kulturalno-sportowe, m. in. relacjonował na żywo wydarzenia ze stadionu w Lipsku w trakcie mundialu 2006. René Kindermann jest żonaty i ma dwóch synów.


Karin Lambert-Butenschön od dziecka chciała zostać dziennikarką. Już w trakcie studiów ekonomicznych na uniwersytecie w Monachium pracowała dla Süddeutsche Zeitung, po czym odbyła staż w redakcji Augsburger Allgemeine. Tam przez dwa lata pracowała w redakcji działu ekonomicznego, po czym wróciła do rodzinnego Kraju Saary, aby pracować dla rozgłośni Saarländischer Rundfunk. Kilka lat spędziła za granicą, m.in. we Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. W 1995 r. wróciła do Saarländischer Rundfunk, do redakcji działu ekonomicznego. Obecnie jest prezenterką magazynu gospodarczego Plusminus i kilku innych programów SR. Od 2004 r. pełni funkcję zastępcy kierownika grupy Gospodarka, Społeczeństwo i Środowisko.


Agnieszka Łada ukończyła kierunek nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk politycznych. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychologia organizacji jako stypendystka Fundacji Konrada Adenauera i związała się z Instytutem Spraw Publicznych, gdzie obecnie pracuje jako Kierownik Programu Europejskiego i Starszy Analityk. Od lutego do kwietnia 2011 r. przebywała w ramach stażu naukowego w European Policy Centre w Brukseli. W maju 2012 będzie przebywać jako pracownik naukowy na University of Sussex. Specjalizuje się w takich zagadnieniach jak instytucje Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlament Europejski i Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce. Jest Przewodniczącą Rady Dyrektorów Policy Association for an Open Society (PASOS), sieci zrzeszającej niezależne organizacje typu think tank, oraz członkiem Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


Urodzony w 1964 r. Stanisław Mocek jest z wykształcenia socjologiem i politologiem. Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie pracuje od 1990 r. Od 1997 r. piastuje stanowisko prorektora ds. dydaktycznych Collegium Civitas. Jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz laureatem nagrody im. Karla Poppera. W latach 90. współredagował pisma „Politicus” i „Polis. O sztuce życia publicznego”, obecnie jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Pełnił rolę redaktora naukowego prac „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005 r.) oraz „Terroryzm w medialnym obrazie świata” (2010 r.). Jest autorem książek „Moralne podstawy życia politycznego” (1997 r.) i „Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych” (2006 r.). Pisał m.in. dla „Kultury i Społeczeństwa”, „Studiów Politycznych”, „Dziejów Najnowszych”, „Kultury Współczesnej”, „Więzi”.


Marek Prawda urodził się w 1956 r. w Kielcach. Studiował ekonomię na uniwersytecie w Lipsku, w 1984 r. uzyskał doktorat w zakresie socjologii pracy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Od 1980 r. jest członkiem Solidarności. W latach 1991-92 pełnił funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego, po czym związał się na stałe z dyplomacją. Karierę zaczynał w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w RFN, gdzie w latach 1992-98 obejmował kolejno stanowiska pierwszego sekretarza, radcy, radcy-ministra i chargé d’affaires. W latach 1998-2001 piastował stanowisko wicedyrektora, a później dyrektora departamentu Europy Zachodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2005 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Szwecji. We wrześniu 2006 r. objął urząd Ambasadora RP w Niemczech. Marek Prawda jest żonaty i ma dwie córki.


Aleksandra Rosiak ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku, a obecnie jest tam doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych - zajmuje się badaniami nad obrazem Niemców i Niemiec w Telewizji Polskiej. W 2004 roku rozpoczęła współpracę z wrocławskim oddziałem Telewizji Polskiej. Na początku prowadziła codzienny informator kulturalny Trzymaj z Trójką, a potem Nie przegap. W 2008-2009 i 2010 roku w telewizyjnej Jedynce była jednym z gospodarzy porannego programu Kawa czy herbata. Prowadziła m.in. program dla osób niepełnosprawnych W-skersi w TVP1 oraz Kontakt w TVP2. Była gospodynią 47. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2010 roku. Od 7 lat prowadzi polsko-niemiecki magazyn Kowalski i Schmidt.


Max Ruppert urodził się w 1974 roku. Ukończył studia magisterskie na wydziałach Publicystyki i Komunikacji, a także Ekonomii i Prawa Publicznego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Odbył wolontariat w Electronic Media School (ems) w Poczdamie-Babelsbergu, pracując kolejno dla radia rbb w Cottbus, Deutsche Welle w Waszyngtonie, redakcji tygodnika „Focus” w Monachium i „Der Spiegel” w Hamburgu. Liczne stypendia dziennikarskie zawiodły go do Chisinau w Mołdawii, Norwegii i w ramach „Tandemu Medialnego Wschód-Zachód” do Polski. Mówi płynnie po angielsku i norwesku, a w stopniu podstawowym włada francuskim i polskim. Jego hobby to jazz (perkusja), Polska i Skandynawia oraz gotowanie. Do 2009 roku prowadził w telewizji rbb program Kowalski i Schmidt. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Dziennikarstwa w Dortmundzie. W swojej pracy dziennikarskiej nadal zajmuje się sprawami polsko-niemieckimi.


Wawrzyniec Smoczyński urodził się w 1976 r. w Krakowie. Studiował egiptologię, koptologię i językoznawstwo ogólne w Warszawie i Getyndze. Od 2007 r. pracuje w dziale zagranicznym tygodnika „Polityka”, obecnie jest jego kierownikiem. Wcześniej kierował działem zagranicznym tygodnika „Przekrój”, publikował także w „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Zawodowo interesuje się głównie polityką państw europejskich, w szczególności Niemiec i Francji,

oraz makroekonomią. Od 2009 r. zajmuje się w „Polityce” tematyką kryzysu finansowo-gospodarczego, za co otrzymał w ubiegłym roku nagrodę Grand Press. Był stypendystą German Marshall Fund w Waszyngtonie i Open Society Institute w Paryżu. Jest też współautorem scenariusza serialu politycznego „Ekipa” w reżyserii Agnieszki Holland. Wawrzyniec Smoczyński jest żonaty, ma dwoje dzieci.


Katarzyna Sobierajska urodziła się 1 października 1971 roku

w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz polsko-holenderskich studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej, realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht. W latach 1995-2000 zajmowała się marketingiem w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, gdzie kierowała Departamentem Promocji Turystyki. W tym czasie realizowała sprawy związane z badaniami statystycznymi i marketingowymi w zakresie turystyki, międzynarodowymi imprezami promocyjnymi, stoiskami narodowymi na międzynarodowych targach turystycznych. Ściśle współpracowała m.in. ze Światową Organizacją Turystyki (WTO) oraz Europejską Komisją ds. Turystyki. Pracowała również jako wicedyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej, gdzie czynnie brała udział w procesie dostosowania prawodawstwa polskiego do unijnego w zakresie turystyki. Od roku 2000 pracowała w Polskiej Organizacji Turystycznej jako dyrektor w Departamencie Promocji, gdzie odpowiadała za promocję Polski na rynkach zagranicznych. Zarządzała turystyką biznesową w Convention Bureau of Poland.