Chrabota

Bogusław Chrabota urodził się 30 grudnia 1964 roku w Krakowie. W 1986 roku jako poeta zadebiutował w "Tygodniku Powszechnym", a jako reporter w "Promienistych". Do 1989 roku jego prace dziennikarskie i literackie ukazują się na łamach periodyków niezależnych lub emigracyjnych, takich jak: Tygodnik Powszechny, Znak, Słowo, Głos Katolicki (Paryż), Nowy Dziennik (Nowy Jork). Po 1989 roku pisze m.in. dla Młodej Polski, Życia, Polityki, Twórczości. Był stałym felietonistą w Teletopie (w latach 1997-1998), Press (1996-2006), Ozonie (2006-2007), a od 2008 roku w Newsweeku. W ostatnich latach ukazały się też jego książki: Widzieć mądrość w wolności (1991), Rysunki anatomiczne (1992), Wpośrodkunocy (1995), Kroniki z czasów Mitanni (2002), Ferzan (powieść, 2003), Czwarta władza (1995, współautor). Od 1990 roku w TVP Kraków pracuje jako reporter programu informacyjnego, potem zostaje dyrektorem kanału miejskiego tej stacji (1991). Był także wicedyrektorem TAI Warszawa (1992-1993), zastępcą dyrektora programowego (1993-1994), a następnie dyrektorem programowym TV Polsat (1994-2002). W latach 2002-2005 pełnił funkcję redaktora naczelnego TV Polsat. Był także redaktorem naczelnym i szefem kanałów tematycznych grupy Polsat (2005-2007). Od 2007 roku pracuje jako zastępca Redaktora Naczelnego i Szef Publicystyki Grupy Polsat SA.


Stefan Dietrich urodził się w 1946 roku. Wychowywał się w Oberursel w Taunus. Pracował jako wolontariusz w piśmie "Fuldaer Zeitung", studiował historię i dziennikarstwo w Monachium, Moguncji i Münster.Specjalizował się w historii Europy Wschodniej i w tym celu odbył liczne pobyty studyjne i naukowe w Polsce. Po złożeniu pracy magisterskiej o Józefie Piłsudskim przez trzy lata był asystentem w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie w Münster. W 1981 roku rozpoczął pracę w dziale wiadomości gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Począwszy od 1986 roku przez pięć lat był korespondentem "FAZ" w Warszawie. Od 1981 roku pisał z Hanoweru relacje o Dolnej Saksonii i Saksonii-Anhalt. Od 2000 roku jest w "FAZ" redaktorem odpowiedzialnym za politykę wewnętrzną.


Martin Echterhoff

Martin Echterhoff urodził się 10 października 1966 roku w Bad Berleburg. Po maturze i służbie cywilnej studiował śpiew klasyczny w Düsseldorfie u Prof. Ingeborg Reichelt, w Kolonii u prof. Claudio Nicolai i w Dreźnie u prof. Hartmuta Zabela. W czasie studiów pracował jako spiker w radiu MDR. Po studiach, które ukończył w 1993, uczył się zawodu dziennikarza w Katolickiej Akademii Medialnej w Monachium i Ludwigshafen. Następnie pracował jako wolny strzelec, autor i moderator w prawie wszystkich działach Telewizji MDR oraz dla ZDF-u. W tym samym zaczął pracować dla redakcji naczelnej Telewizji MDR jako stały pracownik i osobisty asystent naczelnego. Echtenhoff jest pracownikiem MDR-u a także moderatorem w panelach dyskusyjnych poświęconych tematom ekonomicznym i medialnym. Poza tym pełni funkcję kuratora organizacji AIESEC w Lipsku.


Michael Elgaß urodził się 18 października 1960 w Krefeled nad dolnym Renem. Tam zdał egzamin maturalny i odbył cywilną służbę wojskową. Pierwsze doświadczenia dziennikarskie zdobywał pracując w rodzinnym mieście jako niezależny współpracownik gazety "Rheinische Post". W latach 80. studiował w wówczas jeszcze podzielonym Berlinie i w Rzymie dziennikarstwo, politologię i italianistykę. Współpracował ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi, m.in. stacją SFB, ZDF, Rias TV oraz Deutsche Welle, a także z redakcjami gazet. Po zjednoczeniu Niemiec wyjechał na stypendium dokształcające do kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, który wówczas jako czwarty dołączył do umowy programowej stacji Norddeutscher Rundfunk. Tam początkowo pracował jako niezależny autor i realizator, później prowadził programy telewizyjne. Był także reporterem relacjonującym na żywo dla NDR i innych instytucji ARD. Od roku 2007 prowadzi studio NDR Haff-Müritz w Neubrandenburg, które regularnie porusza również tematy polsko-niemieckie, prezentując je zarówno w radiu, jak i telewizji, a raz w miesiącu bierze udział w programie radiowym "Radio Pomerania" produkowanym przez to studio.


Bogna Koreng urodziła się w 1965 roku w Bautzen (Budziszyn), jest mężatką, ma dwie córki. Z wykształcenia jest germanistką. Początkowo pracowała jako lektorka w wydawnictwie Domowina i jako nauczycielka w Serbskiej Rozszerzonej Szkole Wyższej (Sorbische Erweiterte Oberschule) w Bautzen. W 1992 roku rozpoczęła współpracę jako niezależna dziennikarka w radiu MDR (Mitteldeutscher Rundfunk). Prowadziła serbskojęzyczne audycje radiowe i przygotowywała programy radiowe dla licznych rozgłośni takich jak MDR, Ostdeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk i Deutsche Welle poświęcone kulturze serbskiej i polityce. Ponadto była inicjatorką i realizatorką serbskich audycji satyrycznych. Od 1994 roku pracuje również dla telewizji MDR, początkowo w magazynie regionalnym Sachsenspiegel. W 2001 roku była prezenterką i redaktorką serbskojęzycznego magazynu telewizyjnego Wuhladko. Rok później objęła kierownictwo nad studiem Bautzen w MDR1 Radio Sachsen i została szefową radia Serbski rozhłós.


Robin Lautenbach urodził się w 1952 roku w Pforzheim. Po odbyciu cywilnej służby wojskowej studiował nauki polityczne w Heidelbergu i Berlinie. Karierę dziennikarską rozpoczął w roku 1980 jako redaktor i reporter, pracując m.in. dla stacji SFB, dla "Berliner Abendschau" i redakcji "ARD Aktuell". W latach 1990"1991 był najpierw korespondentem studia ARD NRD, a potem został kierownikiem studia ARD w Berlinie. W latach 1999"2004 był korespondentem głównego studia ARD, a do roku 2009 " korespondentem telewizyjnym ARD w Polsce. Obecnie ponownie pracuje w głównym studiu tej stacji.


Cornelia Pieper urodziła się 4 grudnia 1959 roku w Halle, jest mężatką, ma syna. Studiowała lingwistykę teoretyczną i stosowaną w Lipsku i w Warszawie, a w 1982 roku uzyskała dyplom tłumaczki języka polskiego i rosyjskiego. Pracowała później jako tłumaczka. W 1990 roku została członkiem zarządu regionalnego partii FDP w Saksonii-Anhalt, a od 1995 była jego szefową. Od 1993 roku należała do zarządu federalnego FDP, od 1997 roku była jego wiceprzewodniczącą, a od 2001 do 2005 roku sekretarz generalną FDP. Od 2005 roku jest ponownie wiceprzewodniczącą FDP. Od 1997 roku przez 4,5 roku była posłanką do landtagu Saksonii-Anhalt, w tym czasie pełniła m. in. funkcję szefowej frakcji FDP i wiceprzewodniczącej landtagu. Od 1998 roku z przerwami jest posłanką do Bundestagu i wiele lat przewodniczyła komisji ds. kształcenia, badań naukowych i oceny skutków techniki. Od listopada 2009 roku pełni funkcję ministra stanu w ministerstwie spraw zagranicznych i od grudnia jest koordynatorem rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej.


Hans-Gert Pöttering studiował prawo, politykę i historię na uniwersytetach w Bonn i Genewie oraz w tamtejszym Instytucie Hautes Etudes Internationales. W roku 1971 studiował też na Columbia University w Nowym Jorku. W roku 1974 uzyskał tytuł doktora, a dwa lata później zdał drugi egzamin państwowy w dziedzinie prawa. W latach 1976/1979 był pracownikiem naukowym. W roku 1989 został gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie w Osnabrück, a w 1995 roku - profesorem honorowym. W latach 1974/1980 był rzecznikiem ds. polityki europejskiej wspólnej młodzieżówki partii CDU i CSU Junge Union Niedersachsen. Od roku 1997 jest prezesem niemieckiej sekcji Unii Europejskich Federalistów Europa-Union Deutschland, członkiem prezydium i od roku 1999 członkiem zarządu federalnego niemieckiej CDU. Od roku 1999 pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej EVP. Od roku 1979 jest członkiem Parlamentu Europejskiego. W latach 1992/1994 był przewodniczącym Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Rozbrojenia. W latach 1999/2007 - przewodniczącym frakcji EVP-ED w Parlamencie Europejskim, a w latach 2007/2009 - przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jest prezesem organizacji Freundes- und Förderkreis der Jungen Union Osnabrück-Emsland. Otrzymał medal Roberta Schumana frakcji EVP, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Wielką Odznakę Honorową za zasługi dla Republiki Austrii. Jest europejskim senatorem honorowym. Otrzymał odznaczenie Mérite Européen en or. W plebiscycie gazety "European Voice" został wybrany posłem europejskim roku 2004.


Maria Przełomiec jest redaktorem prowadzącym i współautorką programu Studio Wschód w TVP Info. W 1987 roku ukończyła wydział archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1986 roku współpracowała z krakowską prasą podziemną, a po 1989 roku z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Gazetą Krakowską". W latach 1990-2006 była korespondentem polskiej sekcji BBC jako specjalista do spraw byłego ZSRR. Jako korespondent BBC udział była świadkiem wszystkich ważniejszych wydarzeń zachodzących na terenie byłego ZSRR, relacjonowała m.in. atak na wieżę telewizyjną w Wilnie w 1991 roku, wojnę domową w Gruzji w 1992, wojnę w Czeczenii, ukraińską Pomarańczową Rewolucję i niemal wszystkie wybory prezydenckie i parlamentarne na Litwie, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, a także w Gruzji i Azerbejdżanie. Współpracuje z wieloma redakcjami polskich gazet. Jest specjalistką od spraw polityki wschodniej. Napisała książkę Czeczenia: niepodległość czy ograniczona suwerenność i była współautorką książek Rosja 2000 koniec i początek epoki oraz Ukraina na zakręcie.


Aleksandra Rosiak ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim i tam rozpoczęłą współpracę z Telewizją Polską. Na początku prowadziła codzienny informator kulturalny "Trzymaj z Trójką" a potem "Nie przegap". Do stycznia 2009 roku w telewizyjnej Jedynce była jednym z gospodarzy porannego programu "Kawa czy herbata". Prowadziła m. in. program dla osób niepełnosprawnych "W-skersi" w TVP1 oraz "Kontakt" w TVP2. Od 5 lat prowadzi polsko-niemiecki magazyn "Kowalski i Schmidt".


Max Ruppert urodził się w 1974 roku. Ukończył studia magisterskie na wydziałach Publicystyki i Komunikacji, a także Ekonomii i Prawa Publicznego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Odbył wolontariat w Electronic Media School (ems) w Poczdamie-Babelsbergu, pracując kolejno dla radia rbb w Cottbus, Deutsche Welle w Waszyngtonie, "Focusa" w Monachium i "Spiegla" w Hamburgu. Liczne stypendia dziennikarskie zawiodły go do Chisinau w Mołdawii, Norwegii i w ramach "Tandemu Medialnego Wschód-Zachód" do Polski. Mówi płynnie po angielsku i norwesku, a w stopniu podstawowym włada francuskim i polskim. Jego hobby to jazz (perkusja), Polska i Skandynawia, gotowanie. Do 2009 roku prowadził program "Kowalski i Schmidt" w telewizji rbb.Obecnie jest doktorantem w Instytucie Dziennikarstwa w Dortmundzie.


Tomasz Sikora urodził się 21 września 1980 roku. Po ukończeniu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim studiował na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na kierunkach: kulturoznawstwo, psychologia i filologia polska. W latach 1997-1999 pracował w oddziale wrocławskim Telewizji Polskiej. W latach 1998-2001 był reporterem Polskiego Radia Wrocław. Od 2005 roku jest wydawcą programów informacyjnych oraz dziennikarzem redakcji informacyjnej i publicystycznej Radia Wrocław 102'3FM a także prezenterem Radia RAM 89.8 FM. Od 2006 roku prowadzi zajęcia prasoznawcze w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku objął funkcję redaktora naczelnego portalu niemcoznawczego niemcy-online.pl realizowanego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta. W 2007 roku został laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej za audycję radiową "Od kaszki dla dzieci do podziemnego radia". Jest autorem m. in. publikacji Die Welt der neuen Werte. Darstellung der jungen Generation in den Filmen des modernen deutschen, tschechischen und polnischen Kinos, która ukazała się w serii "West-Ost-Passagen" (Lipsk 2007).


Marcin Wojciechowski urodził się w 1975 roku. Dziennikarz, komentator międzynarodowy, publicysta. Reżyser i autor scenariuszy filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych (m.in. Czekając na Minjan, TVP 1996, Za Niemen TVP 1998). W 1998 roku rozpoczął pracę w dziale zagranicznym "Gazety Wyborczej". Od pięciu lat jest publicystą działu Opinie i Gazeta Świąteczna. W latach 1999-2003 był korespondentem na Ukrainie, a w latach 2003-2005 w Rosji. W maju 2008 roku został laureatem nagrody im. Ołeksandra Krywenki za konsekwentną postawę sprzyjającą porozumieniu ukraińsko-polskiemu. W maju 2009 roku otrzymał Europejską Nagrodę Dziennikarską Ottona von Habsburga. Wojciechowski jest autorem książki Pomarańczowy Majdan (WAB 2006) przedstawiającej kulisy pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Jest również redaktorem i współautorem tomu Wołyń 1943-2008. Pojednanie wydanego w Bibliotece Gazety Wyborczej.