Laudacja Doroty Zyń dla pracy Jolanty Rudnik pt. „Tutaj, here, hier”

Szanowni Państwo! Jury postanowiło, spośród wielu interesujących prac radiowych, wyróżnić reportaż Jolanty Rudnik z Radia Koszalin za ogromne walory poznawcze i jednocześnie autorkę za niezwykłą pasję poszukiwawczą. We współczesnej Europie coraz częściej chcemy znajdować własne korzenie, sięgać do wspomnień z dzieciństwa, widzieć na jawie i w snach rodzinny dom. Gdzie jest nasz dom? W tytule reportażu mamy swoisty szyfr: to samo słowo w trzech językach – i jak się okazuje – to samo wewnętrzne doświadczenie, pomimo różnych losów i narodowości bohaterów. Członkowie jury podkreślali, że Jolanta Rudnik dostrzega znacznie więcej niż tylko krajobrazy czy krążące wokół nich wspomnienia.

Autorka ma na swoim koncie wiele wartościowych reportaży o tematyce polsko-niemieckiej. W tej pracy udało się jej jednak uchwycić „fenomen pogranicza” - przestrzeni, której wyznacznikami są niepokój, pewien brak stabilności, ale także wielokulturowość i wielonarodowość. Cechy te – jak mówi jeden z bohaterów – dziedziczą na tych ziemiach kolejne pokolenia. Nikogo już nie dziwi, że mieszkańcy pogranicza stawiają pytania: kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy? Jedna z bohaterek pamięta Koszalin jedynie z opowiadań rodziców. „Czego szukałam? Nie szukałam ani dębu, ani starego mieszkania rodziców i dziadków. Szukałam swoich korzeni.” One świadczą o tym, kim jesteśmy...  Dlaczego stajemy się takim, a nie innym człowiekiem! Krajobrazy utrwalone w fotografiach, są opatrzone intymnymi wręcz komentarzami osób, dla których rodzinne strony znaczą więcej niż punkt na mapie. Jolanta Rudnik porusza temat niezwykłej przyjaźni bohaterów, których połączyło miejsce.

Jednocześnie jurorzy zauważyli, że autorka dotyka bardzo współczesnej bolączki ludzi, ludzi, którzy ciągle wędrują, a wędrując i osiągając coraz to nowe przestrzenie i sukcesy – tęsknią. Tęsknią do domu rodzinnego, który nie wiadomo, gdzie tak naprawdę  się znajduje... „Prawie wszędzie czułam się obca” – zwierza się jedna z bohaterek. Inny z piątki reportażowych przyjaciół mówi: „Miejsce urodzenia, dzieciństwa ma szczególną urodę”. I powie z przekonaniem: „Tutaj jestem u siebie”. W ten sposób rozwiązujemy szyfr zawarty w tytule nagrodzonej pracy radiowej.

Gratulujemy Jolancie Rudnik!!!