„Eine blonde Provinz”
(Jasnowłosa prowincja)
rbb/arte

Film dokumentalny o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy. Deportacje te były pierwszym etapem nazistowskiej polityki ludnościowej w okupowanej Europie, początkiem łańcucha zdarzeń, którego kulminacją są obozy śmierci i Holocaust. Bogaty materiał archiwalny (kroniki filmowe, ikonografia z archiwów polskich i niemieckich oraz archiwalne nagrania Deutsches Rundfunkarchiv) i relacje historyków stanowią tło do opowieści o trzech losach: Helmuta Steinitza, poznańskiego Żyda, którego rodzina została razem z Polakami wysiedlona przez obóz na Głównej do Generalnego Gubernatorstwa, Dietera Bielensteina, Niemca z Łotwy, którego rodzina w latach 1940-1945 mieszkała w Poznaniu na zagrabionym polskiej rodzinie mieniu, oraz Henryka Jaszcza, którego rodzina została wysiedlona z Poznania do Ostrowca Świętokrzyskiego w GG. Pan Henryk włączył się do konspiracji AK.