Jacek Kamiński

Od ponad 40 lat współpracuje lub pracuje etatowo w Telewizji Polskiej. Początkowo w charakterze spikera, lektora i prezentera programów telewizyjnych, a od roku 1972 jako dziennikarz w redakcjach "Informacji", "Publicystyki", "Studia-2" i "Studia-8".

Za swą pracę dziennikarską został wyróżniony licznymi nagrodami m.in. Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji, Ministra Rolnictwa, Ministra Handlu Zagranicznego, Festiwalu Filmów Morskich.


Równolegle z doskonaleniem warsztatu dziennikarskiego i realizatorskiego zdobywał doświadczenie w kierowaniu zespołami dziennikarzy. Przeszedł wszystkie etapy kariery dziennikarskiej: od młodszego redaktora do redaktora naczelnego, od kierownika pięcioosobowej redakcji "Informacji" po dyrektora trzystuosobowego Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Szczecinie.