III Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbędą się pod hasłem: "Polska i Niemcy - partnerzy na Wschodzie" w dniach 7-9 czerwca 2010 roku w Dreźnie. W centrum uwagi znajdą się stosunki między Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami i Rosją. Czy w tej kwestii Polska i Niemcy mają wspólne cele? Czy założenia tych państw są podobne czy zupełnie odmienne?

Kolejna dyskusja tegorocznych Dni Mediów poświęcona będzie dziennikarstwu transgranicznemu. Osobiste doświadczenia dziennikarzy posłużą za doskonały punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakie tematy wybierają dziennikarze przygotowujący relacje z regionów przygranicznych w Polsce lub w Niemczech i opisujący nastroje, które tam panują.

Dziennikarze będą starali się odpowiedzieć także na pytania, w jaki sposób media wpływają na politykę i polityków, gdzie są granice tego zjawiska i w którym momencie zostają przekroczone?

O tym wszystkim dyskutować będą między innymi: Tomasz Wróblewski ("Dziennik Gazeta Prawna"), Britta Hilpert (ZDF), Wolfgang Kenntemich (MDR); Stefan Dietrich (FAZ), Marcin Wojciechowski (Gazeta Wyborcza), Maria Przełomiec (TVP Info), Beata Michniewicz (Polskie Radio Pr. 3). Dni Mediów zainauguruje 7 czerwca były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.

Na zakończenie Polsko-Niemieckich Dni Mediów odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.