„20 lat później" - to hasło  II Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które rozpoczęły się 17 czerwca 2009 roku w Szczecinie, w Zamku Książąt Pomorskich. Otwarcie Dni Mediów uświetniło premierowe wykonanie „Symfonii Szczecińskiej" Friedricha Schenkera, specjalnie z tej okazji skomponowanej.

Miejscem uroczystości inauguracyjnej była Opera na Zamku, gdzie gości powitał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko.

Marszałek Husejko podkreślił m.in. niezwykłe znaczenie tego wydarzenia dla mieszkańców pogranicznego regionu, akcentując przy tym, że wykonanie symfonii o pojednaniu narodów polskiego i niemieckiego będzie miało szczególne brzmienie tu w Szczecinie.

- Polsko-Niemieckie Dni Mediów są wyrazem naszego dążenia do kompetentnych, wyważonych chociaż krytycznych przekazów w mediach polskich o Niemczech i w mediach niemieckich o Polsce. Biorąc pod uwagę ogrom tematów podszytych emocjami w naszych relacjach, to nie jest rzeczą ani łatwą ani oczywistą. Ale jest to konieczne. Fakty nie znają emocji. Fakty znają tylko różne punkty widzenia - o tym z kolei mówił m.in. w swym wystąpieniu dr Albrecht Lempp, Dyrektor - Członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, organizatora Dni Mediów.

Uroczystość poprowadziła Joanna Osińska z Telewizji Szczecin, która inaugurując wieczór w Operze podkreśliła, że trzeba pamiętać, jak trudna jest droga do wolności. - A gdy już na nią wstąpiliśmy, to musimy mieć świadomość, że to my jesteśmy wolnością - zwróciła uwagę zebranych na indywidualny aspekt tego wyboru.

Organizatorami II Polsko Niemieckich Dni Mediów są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha, a gospodarzami Województwo Zachodniopomorskie i Miasto Szczecin.