Geri Nasarski jest absolwentką historii Europy Wschodniej i slawistyki. Pracowała m.in. przy produkcji "Kennzeichen D" - znanego cyklu audycji w niemieckiej telewizji publicznej oraz jako korespondent ZDF w Warszawie. Od 1992 do 2008 roku pracowała w regionalnej telewizji publicznej ORB (późniejsze rbb) z siedzibą w Poczdamie.

Geri Nasarski była w rbb odpowiedzialna m.in. za produkcje unikalnego w niemieckim krajobrazie telewizyjnym cyklu polsko-niemieckich audycji "Kowalski spotyka Schmidta", a także za produkcje dla niemiecko-francuskiego kanału ARTE.

O jej zainteresowaniu Polską świadczy także książka "Noch ist Polen nich verloren. Die Tragödie einer stolzen Nation" (Jeszcze Polska nie zginęła. Tragedia dumnego narodu), Wiedeń/Monachium/Zurych/Nowy Jork, Molden 1982. Od 1993 roku jest członkiem komitetu przyznającego Niemiecko-Polską Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.

Za zaangażowanie na rzecz integracji europejskiej otrzymała Dyplom Europejski Kraju Związkowego Brandenburgii. Wyróżnienie to, ustanowione przez ministra sprawiedliwości i spraw europejskich Brandenburgii Kurta Scheltera, zostało wręczone po raz pierwszy 5 maja 2000 r.