W trakcie Forum Mediów 2 w czasie V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie polscy i niemieccy dziennikarze oraz blogerzy rozmawiali o pozycjonowaniu się dziennikarzy w czasach portali społecznościowych, blogów i Twittera. W debacie udział wzięli: Radosław Krawczyk, współwłaściciel i przewodniczący Zarządu portalu blogowego salon24.pl, Thomas Ellerbeck, członek kierownictwa Vodafone Deutschland odpowiedzialny za komunikację społeczną koncernu, fundacje, politykę i regulacje, Maike Haselmann, redaktorka mediów społecznościowych ze Spiegel Online oraz Cezary Krysztopa, bloger salonu24.pl. Dyskusję moderował Igor Janke, dziennikarz platformy salon24.pl oraz Rzeczpospolitej.

Dyskusję rozpoczął współwłaściciel salonu24.pl, Radosław Krawczyk stwierdzeniem, że jeszcze przed pięcioma laty w Polsce było niewielu blogerów-dziennikarzy, a podczas pisania przejmowali oni styl dużych agencji informacyjnych. Salon24.pl ma z założenia mieć własny styl, powinien być serwisem informacyjnym umożliwiającym zarówno czytającym jak i dziennikarzom szybką reakcję na treści w nim zawarte. Krawczyk podkreślił, że blog może przybrać na wartości, wyrobić sobie markę, mieć własne gwiazdy. Czytelnicy oczekują od bloga niezależnej opinii i dobrego tekstu, niezależnie od tego przez kogo został on napisany.

Maike Haselmann nie postrzega nowych mediów, takich jak blogi, Twitter czy portale społecznościowe jako zagrożenia. „Blogi to dobre i ważne uzupełnienie programów informacyjnych. Nie sądzę, żeby media tradycyjne i nowe musiały się wzajemnie zwalczać. Mogą one całkiem dobrze funkcjonować równolegle“. Maike Haselmann mówiła również o dziennikarskiej jakości nowych mediów: „Jak zapewnić sobie obiektywizm, niezależność, wpływy, przede wszystkim w sferze treści, jak je weryfikować? Dopóki brak jest standardów obiektywności, wielu czytelników nie zaufa nowym mediom. Spiegel online to marka, która gwarantuje pewne standardy obiektywności i pozwala czytelnikom na zdobywanie szybkich, obiektywnych i niezależnych informacji z wielu dziedzin. Myślę, że ciężko jest stworzyć zaufanie dla takiego portalu (mowa o salonie24.pl), dopóki istnieją osoby, które przywiązują wagę do tych kryteriów.“ Ale oczywiście Spiegel także stara się otworzyć na czytelników i szuka dostępu do nich  poprzez nowe drogi komunikacji, jak portale Facebook, Twitter, Google Plus.

Thomas Ellerbeck uczulał, by  do , nowych wynalazków jednak odpowiednio podejść. „Jest to nowa droga, którą należy potraktować bardzo poważnie“. Ellerbeck mówił przede wszystkim o wciąż przybierającej na sile częstotliwości dostarczania nowych informacji, na jaką wystawiony jest człowiek i podkreślił, że muszą istnieć marki, którym czytelnik będzie ufał i za którymi stać będzie dziennikarskie wyzwanie i etos. Za 10 czy 15 lat takie marki znajdziemy także wśród blogów, bo stworzone zostaną wyspecjalizowane blogi, których treściom będzie można zaufać. Igor Janke, współwłaściciel salonu24.pl, wspomniał, że generalnie media tradycyjne tracą na zainteresowaniu. W ten sposób powstaje miejsce dla dziennikarzy, reporterów czy specjalistów, którzy obsłużą konkretny typ czytelnika. Radosław Krawczyk zgodził się z tym i podkreślił wysoką jakość tekstów ukazujących się na blogach, także tych bez redakcji. Cezary Krysztopa wyjaśnił cel działania blogów takich jak salon24.pl – wychowanie świadomego, odpowiedzialnego obywatela, który sam jest w stanie stwierdzić, jakim mediom może zaufać.

Można stwierdzić, że świat mediów tradycyjnych powoli zanika. Już teraz wielu publicystów angażuje się po części w stare, a po części w nowe media.