Eliza Gniewek-Juszczak jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z mediami związała się podczas studiów, współpracując z "Gazetą Wyborczą", "Ruchem Muzycznym", "Teatrem" oraz Radiem Index. Zdobyte w ten sposób umiejętności sprawnego konstruowania informacji wykorzystała podczas stałej pracy dla Radia Eska, gdzie był reporterką, prowadzącą wiadomości i własne programy społeczno-polityczne. Mikrofon radiowy łączyła z pracą dla regionalnego ośrodka TVP. W 2004 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. W latach 2007-2010 pełniła funkcję Rzecznika Prasowego Zarządu Województwa Lubuskiego i Dyrektora Biura Prasowego. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Strategii Marki Lubuskie.