Przed ukończeniem studiów w zakresie nauk politycznych i socjologii Christine Arlt-Palmer zdobyła wykształcenie ekonomiczne na kierunku wydawnictwo czasopism specjalistycznych. Podczas studiów otrzymała stypendium Fundacji Konrada Adenauera dla utalentowanej młodzieży.

W latach 1993?2007 pracowała w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Stuttgarcie, początkowo będąc kierownikiem jednostki zajmującej się Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonego na kulturę wspierano liczne projekty medialne i kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Od roku 2002 Christine Arlt-Palmer prowadziła projekt dotyczący pomocy medialnej w ramach Paktu Stabilizacyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej. Budżet ponad 16 mln euro pochodził ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i umożliwił zainicjowanie i zrealizowanie wielu projektów medialnych, będących przyczynkiem do stworzenia wolnego i pluralistycznego krajobrazu mediów w krajach byłej Jugosławii i w krajach nadbałtyckich. W roku 1997 wielokrotnie występowała w roli adwokata TV w realizowanym na żywo programie ARD "Pro und Contra". W roku 2007 Christine Arlt-Palmer założyła własną firmę i pracuje m.in. dla Fundacji Roberta Boscha. Z jej ramienia zajmuje się Polsko-Niemieckimi Dniami Mediów od 2008 roku.