Gerd Appenzeller - urodził się w 1943 roku w Berlinie. Po maturze początkowo odbywał praktyki na budowie, a później rozpoczął studia na wydziale architektury w Berlinie, nie kończąc ich. W latach 1964?1966 był wolontariuszem w jednej z redakcji. Jego kariera dziennikarska w dzienniku ?Südkurier" w Konstancji przebiegała od pracy redaktora lokalnego, przez stanowisko redaktora politycznego i szefa organizacyjnego. W latach 1988?1994 pełnił funkcję dyrektora redakcji ?Südkurier". W Fundacji Roberta Boscha współpracuje przy organizowaniu spotkań niemieckich i francuskich redaktorów naczelnych (od roku 1982) oraz polskich i niemieckich (od roku 2000). Jest też stałym współpracownikiem Deutsche Welle i telewizji SWR. ...więcej


Jerzy Baczyński jest redaktorem naczelnym tygodnika "Polityka" i prezesem spółdzielni "Polityka Spółdzielnia Pracy". Urodzony w 1950 r. w Otwocku, absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1973-81 pracował w życiu Warszawy w dziele ekonomicznym. W 1980 r. został zastępcą kierownika dodatku "Życie i Nowoczesność". Został zwolniony z redakcji w czasie stanu wojennego. W 1975 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium Indiana University School of Journalism. W latach 1981-82 przebywał we Francji jak stypendysta Journalistes en Europe, a później Foundation de France. ...więcej


Dietmar Barsig ? od lutego 2002 jest szefem studia w Warszawie stacji ZDF. Urodzony w 1951 r. w Hannoverze, absolwent Szkoły Dziennikarskiej w Monachium. Po jej ukończeniu, studiował dziennikarstwo i historię na uniwersytecie w Minnesocie, w Stanach Zjednoczonych. Dietmar Barsig pracował od 1979 r. w ZDF. W latach 1981-1985 był redaktorem studia regionalnego w Badenii-Witembergii, następnie był asystentem szefa, a na początku lat 90-tych relacjonował wydarzenia m.in z Waszyngtonu, Pekinu i Berlina Wschodniego. W latach 1992-2002 był korespondentem w Skandynawii i w Krajach Bałtyckich.


Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta i pisarz urodził się w 1965 roku. Studiował chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dziennikarską rozpoczął w 1989 roku, dołączając do ekipy tygodnika ?Nowoczesność?. Jego specjalnością dziennikarską i pisarską są związki między wiedzą a technologią oraz ich wpływ na społeczeństwo. Od 1999 roku pracuje w redakcji ?Polityki?, gdzie początkowo był szefem redakcji internetowej, a od roku 2003 pracuje jako publicysta w dziale nauki. Ponadto Edwin Bendyk pisze dla ?Przeglądu Politycznego? i ?Krytyki Politycznej?. ...więcej


Kai Diekmann - urodzony 27 czerwca 1964 r. w Ravensburgu. W latach 1998-2000 był redaktorem naczelnym Welt am Sonntag, od 2001jest redaktorem naczelnym tabloidu Bild. Dorastał w Bielefeld, następnie po maturze i służbie wojskowej (którą odrobił w formie pracy w gazecie Bundeswehry) studiował na uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze (Muenster). Już w trakcie studiów rozpoczął swoją karierę dziennikarską - początkowo jako wolontariusz w wydawnictwie Axel Springer. Szybko awansował, w niedługim czasie został korespondentem w Bonn. ...więcej


Werner D'Inka - urodzony 16 listopada 1954 r. we Freiburgu, dorastał w Markgräflerland. Studiował publicystykę, politykę i historię na Freie Universität w Berlinie. W latach 1980 - 1986 pisał i wysyłał informacje w sektorze "Tele - F.A.Z" - gdzie później rozpoczął pracę redaktora w studio (był to pierwszy program informacyjny w niemieckiej telewizji prywatnej). Od 1986 r. uczył się jak wydawać gazetę codzienną od redaktora dyżurnego F.A.Z, którego stanowisko objął w 1991 r. ...więcej


Annette Dittert ? urodzona w 1962 r. w Kolonii. Publicystka i korespondentka ARD. Dittert studiowała politykę, filozofię i germanistykę na uniwersytetach we Freiburgu i w Berlinie. W latach 1984-1991 pracowała jako reporterka, redaktorka i prezenterka przy SFB. W 1992 r. rozpoczęła pracę w WDR, przygotowując program ?Parlazzo?. W latach 1995-2001 była współprowadzącą w ARD ?Morgenmagazins?. W latach 2001-2004 korespondentka ARD w Warszawie. Laureatka nagrody Adolfa-Grimma za film dokumentalny ?Abenteuer Glueck?. W latach 2006-2008 była korespondentką i szefową studia ARD w Nowym Jorku. Od pierwszego października rozpoczęła pracę jako korespondentka telewizyjna i szefowa studia stacji NDR w Londynie.


Peter Frey - urodził się w 1957 roku w Bingen. Studiował nauki polityczne, pedagogikę i filologię hiszpańską, a tytuł doktora uzyskał, broniąc pracę na temat: ?Hiszpania a Europa: hiszpańscy intelektualiści a integracja europejska?. Już podczas studiów pracował jako redaktor, reporter i redaktor prowadzący w jednej ze stacji radiowych Südwestfunk w Baden Baden i Moguncji, a także współpracował z dziennikiem Frankfurter Rundschau. W 1983 roku zaczął pracować dla ZDF jako redaktor i reporter. W programie informacyjnym ?heute-journal? przekazywał między innymi informacje o ówczesnych wydarzeniach w Polsce. W roku 1991 pojechał do Waszyngtonu jako korespondent i zastępca dyrektora studia ZDF. Następnie w latach 1992?1998 kierował redakcją programu informacyjnego ?morgenmagazin? i prowadził jego audycje. W latach 1998?2001 prowadził redakcję główną ?polityki zagranicznej? studia ZDF, którego najważniejszym programem jest ?auslandsjournal?. Od września 2001 kieruje stołecznym studiem ZDF Berlin, prowadzi program ?Berlin direkt". ...więcej


Matthias Gebauer - rocznik 1974. Od 2001 roku jest reporterem SPIEGEL ONLINE. Specjalizuje się między innymi w sprawozdaniach dziennikarskich z terenów objętych kryzysami. Karierę dziennikarską rozpoczął w 1996 roku w gazecie ?Bild? jako reporter policyjny w Berlinie, następnie, w 1998 roku, przeszedł do ?Berliner Zeitung?, gdzie stopniowo specjalizował się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego. W 2000 roku rozpoczął studia w Szkole Dziennikarskiej Henri-Nannen-Schule w Hamburgu w 23. edycji programu dla dziennikarzy. Po odbyciu praktyki studenckiej w ?Der Spiegel? i po uzyskaniu dyplomu dostał pracę w SPIEGEL ONLINE. Jest współtwórcą pierwszego lokalnego biura SPIEGEL ONLINE w stolicy. Od 11 września 2001 roku całkowicie skoncentrował się na zagadnieniu międzynarodowego terroryzmu. ...więcej


Andrzej Godlewski - urodzony w 1970 roku, Studiował germanistykę i nauki polityczne w Lipsku, Wiedniu i Warszawie. W latach 1993?1994 współpracował z działem zagranicznym ?Gazety Wyborczej?. W latach 1995?2006 był dziennikarzem i producentem w Telewizji Polskiej. W latach 1999?2003 był szefem zespołu przygotowującego ?Euroexpress?, cykl cotygodniowych audycji o integracji Polski z Unią Europejską. W latach 2004?2006 kierował Redakcją Publicystyki TVP1. W latach 2006?2007 pracował jako szef działu Opinie w ?Dzienniku?. Od 2007 roku pracuje w wydawnictwie Polskapresse, gdzie współtworzył projekt nowej ogólnopolskiej gazety codziennej ?Polska?. Od października 2007 jest szefem działu Opinie w dzienniku ?Polska?. ...więcej


Wilm Herlyn ? urodzony w 1945 r. w Bielefeld. Studiował filozofię, historię, politykę, a także Komunikację Medialną na uniwersytecie Juluusa-Maximiliansa w Wurzburgu, Parisa-Londrona w Salzburgu oraz na Freie Universitaet w Berlinie. Wilm Herlyn swoje pierwsze doświadczenia dziennikarskie zdobywał jako wolontariusz w ?Die Welt?, gdzie następnie pracował jako redaktor. Następnie został redaktorem wydania wydania ogólnokrajowego. W latach 1986/87 pracował w magazynie ?Bunte?, będąc odpowiedzialnym za politykę i historię. Od 1987 do 1990 r. był redaktorem naczelnym ?Rheinische Post? w Duesseldorfie.


Wojciech Hernes - urodził się w 1956 roku w Gdyni, studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie ukończył studia w dziedzinie dziennikarstwa radiowego i organizacji mediów elektronicznych w Düsseldorfie. Jako korespondent Radia ZET w Niemczech od 1993 roku z Bonn i Berlina donosi o ważnych wydarzeniach w Niemczech: od gospodarki i kwestii społecznych począwszy, aż po sport. Jest wolnym współpracownikiem różnych rozgłośni w Niemczech oraz korespondentem kilkunastu publicznych i komercyjnych lokalnych stacji radiowych w Polsce. Gościnnie pracuje też dla TVN, TVN-24 i ITI Neovision. ...więcej


Günter Johannes Jauch ? urodzony 13 maja 1956 r. w Monastyrze (Münster, Westfalia). Uczęszczał do niemieckiej szkoły dziennikarskiej w Monachium. W 1975 t., mając 19 lat został najmłodszym absolwentem tej placówki. Następnie studiował Politykę i Historię Najnowszą na uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium. Studiów nie ukończył, za to studiując zaangażował się w pracę w radiu. Następnie pracował jako współtwórca audycji radiowych m.in jako moderator działu sport w radiu Rias w Berlinie. ...więcej


Hans Werner Kilz - urodzony 3 listopada 1943 r. w Wormacji. W latach 1964 - 67 nabył wykształcenie dziennikarskie w Dusseldorfie oraz na instytucie publicystyki w Moguncji. W 1968 r. rozpoczął pracę w Allgemeine Zeitung. W 1970 r. trafił do tygodnika der Spiegel. Pracował tam w dziale spraw wewnętrznych, najpierw w Moguncji, następnie we Frankfurcie nad Menem. Na początku lat 80-tych trafił do redakcji głównej w Hamburgu. Już po 5 latach został szefem działu krajowego tego tygodnika, czym zajmował się do 1989 r. ...więcej


Berthold Kohler - urodzony w 1961 w Marktredwitz. Po służbie wojskowej rozpoczął studia - nauki polityczne na uniwersytecie w Bambergu i London School of Economics. Rozpoczął wolontariat przy Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie w 1989 r. rozpoczął pracę w dziale politycznym. Na początku lat 90-tych został korespondentem w Pradze. Następnie został przeniesiony do Wiednia, skąd przygotowywał reportaże i wiadomości z środkowo i południowoeuropejskich państw. Od 1999 r. jest współwydawcą Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Peter Kloeppel ? urodzony 14 października 1958 r. we Frankfurcie nad Menem. Po maturze w 1977 r. studiował Gospodarkę Wiejską na uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. W latach 1983 - 1985 uczęszczał do Szkoły Dziennikarskiej im. Henri Nannen w Hamburgu. W tym czasie nabywał doświadczenia dziennikarskie w RTL plus w Luksemburgu. Od 1985 r. pracował w RTL plus w Bonn. Dwa lata później został szefem tego studia. W 1990 r. został korespondentem w Nowym Jorku. W kwietniu 1992 r. został moderatorem głównego wydania wiadomości ?RTL aktuell?, a od 1993 r. współprowadzącym. Od 2004 r. jest redaktorem naczelnym telewizji RTL oraz właścicielem stacji.


Adam Krzemiński - urodził się w 1945 roku w Radecznicy w Galicji, studiował germanistykę w Warszawie i Lipsku, a od 1973 roku jest redaktorem renomowanego tygodnika ?Polityka?. Krzemiński uchodzi za jednego z najbardziej kompetentnych analityków stosunków niemiecko-polskich i procesu rozszerzania UE. Pisze regularnie dla tygodnika ?Die Zeit?. W 1993 roku odznaczony został medalem Goethego. W 1996 roku otrzymał nagrodę za eseistykę polskiego PEN-Klubu. W 1999 roku został odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W listopadzie 2006 roku wyróżniony został nagrodą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. ...więcej


Robin Lautenbach - urodził się w 1952 roku w Pforzheim (Badenia-Wirtembergia). Studiował w Heidelbergu i w Berlinie. W 1984 zaczął pracę jako reporter magazynu informacyjnego Berliner Abendschau dla stacji Sender Freies Berlin (SFB). W latach 1984-1989 był redaktorem, a następnie szefem redakcji aktualności (Aktuell) telewizji ARD w SFB. W latach 1990-1992 jako korespondent telewizji ARD w Niemieckiej Republice Demokratycznej (także później po przekształceniu studia ARD w NRD w Studio ARD Niemcy Wschodnie) obserwował i informował o wydarzeniach mających miejsce w NRD w ostatnim roku istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Następnie w latach 1993-1999 był szefem studia ARD w Berlinie. W latach 1999-2004 był korespondentem Głównego Studia ARD w Berlinie. Od 2004 roku jest szefem studia telewizji ARD w Warszawie. ...więcej


Gabriele Lesser jest niemieckim historykiem i dziennikarką. Urodzona w 1960 r. we Frankfurcie nad Menem, studiowała historię Europy Wschodniej, Nauki Polityczne oraz Filozofię w Kolonii, Moguncji, Frankfurcie nad Menem i Krakowie. Jest autorką książki "Leben als ob. Die Untergrunduniversitat Krakau waehrend des Zweiten Weltkriegs", za którą w 1990 r. otrzymała nagrodę im. Theodora Epsteina dla historyków Europy Wschodniej z Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Następnie pracowała jako asystentka przy seminariach Kolonii poświęconych historii Europy Wschodniej. ...więcej


Tomasz Lis - urodzony 6 marca 1966 r. w Zielonej Górze. Dziennikarz telewizyjny, publicysta, moderator, reporter, pisarz i były korespondent wiadomości w Stanach Zjednoczonych. Był pomysłodawcą i gospodarzem programów publicystycznych - "Co z tą Polską?", "co z Polską?", a od 25 lutego 2008 jest gospodarzem autorskiego programu publicystycznego pod tytułem "Tomasz Lis na żywo" (TVP2). Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wygrał otwarty konkurs na dziennikarza telewizyjnego TVP. Na antenie tej telewizji zadebiutował 3 maja 1990 r., prowadząc wieczorne wydanie "Wiadomości". ...więcej


Marek Magierowski - absolwent iberystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zaczynał karierę w Gazecie Poznańskiej, potem pracował jako redaktor w Gazecie Wyborczej. W 2001 r. został szefem działu zagranicznego nowo utworzonego tygodnika ?Newsweek Polska?. Później kierował w tym samym piśmie działem Biznes. Przez półtora roku zajmował także stanowisko zastępcy redaktora naczelnego tygodnika ?Forum?, zamieszczającego artykuły z prasy zagranicznej. Od września 2006 jest zastępcą redaktora naczelnego ?Rzeczpospolitej?, drugiej pod względem nakładu gazety w Polsce. Co wtorek gości w popularnym programie publicystycznym w radiu TOK FM, jest komentatorem i publicystą, specjalizującym się w sprawach polityki zagranicznej i światowego biznesu. W 2008 r. został laureatem nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, przyznawanej przez Centrum im. Adama Smitha za ?propagowanie rozsądku i wolności?. ...więcej


Bascha Mika - urodzona 17 stycznia 1954 r. w Komprachcicach, na Śląsku Opolskim. W 1959 r. przeprowadziła się razem z rodzicami do Niemiec. Studiowała filozofię, germanistykę i etnologię na uniwersytetach w Bonn i w Marburgu. Już podczas studiów pracowała w różnych gazetach i czasopismach. W 1988 r. przyjęła stanowisko w die Tageszeitung w dziale informacji. W 1999 r. została redaktor naczelną całej gazety. Ważnym elementem w jej karierze było wydanie biografii Alice Schwarzer. ...więcej


Krystyna Mokrosińska - absolwentka wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa UW i podyplomowego studium realizacji telewizyjnej PWSFTiTV w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 1972 r.) i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 2002 roku. Od 2000 r. redaktor prowadzący w TVP SA. Członek Komisji Etyki TVP. W kwietniu 2008 rou została wybrana ponownie przez Zjazd Delegatów SDP na prezesa SDP. ...więcej


Günther Nonnenmacher - urodził się 2 listopada 1948 r. w Karlsruhe. Po maturze i służbie wojskowej studiował we Freiburgu, Frankfurcie nad Menem i w Heidelbergu nauki polityczne, historię, prawo oraz filozofię. Tytuł magistra otrzymał w 1973 r., doktora w 1975 r. Początkowo zajął się nauczaniem - był asystentem na kierunki politologii przy Szkole Wyższej w Wuppertalu. W październiku 1982 r. rozpoczął pracę w Frankfurt Allgemeine Zeitung w dziale polityka. W 1986 r. został szefem działu polityki zagranicznej. Od 1 stycznia 1994 r. jest jednym z pięciu wydawców FAZ. Ponadto jest profesorem na uniwersytecie w Lipsku. Żonaty, ma dwójkę dzieci.


Jan Puhl - urodził się w 1967 roku. Po zdaniu matury studiował historię i nauki polityczne w Hamburgu, gdzie zbierał również pierwsze doświadczenia zawodowe, pracując jako lokalny reporter. Dzięki stypendium DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) przez rok studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie odbył także praktykę w ?Życiu Warszawy?. Po zdaniu egzaminu magisterskiego wrócił do Warszawy i przez jakiś czas pracował jako niezależny dziennikarz. Był także wolontariuszem w Niemieckiej Agencji Prasowej w Berlinie. Z takim doświadczeniem został redaktorem w dziale zagranicznym tygodnika ?Die Woche? w Hamburgu. W 2002 roku przeszedł do tygodnika ?Der Spiegel? i od tamtej pory na jego łamach zajmuje się krajami Europy Środkowo-Wschodniej. ...więcej


Urlich Reitz - urodzony w 1960 r. w Moenchengladbach. Studiował nauki polityczne i germanistykę. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako wolontariusz Die Welt w Bonn, gdzie z czasem został redaktorem w dziale wiadomości. W 1989 r. został szefem działu polityki wewnętrznej. W 1992 r. został pierwszym szefem biura magazynu Focus z siedzibą w Bonn. W październiku 1997 r. został redaktorem naczelnym Rheinische Post w Duesseldorfie. Urlich Reitz pisze książki - jedną z nich była biografia Wolfganga Schaeubla.


Frank Schirrmacher - urodzony 5 września 1959 r. w Wiesbaden. Studiował germanistykę i anglistykę w Heidelbergu, filozofię i literaturę w Clare College w Cambridge. Od 1 czerwca 1985 r. jest felietonistą w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. W latach 1989 - 1993 był szefem redakcji literatury. Od 1 stycznia 1994 r. jest jednym z wydawców F.A.Z. Ponadto Frank Schirrmacher zajmuje się pisaniem książek - jedna z nich - tj. "Das Methusalem-Komplott" została przetłumaczona na 14 języków. ...więcej


Thomas Schmid - redaktor naczelny grupy Die WELT. Urodził się w 1945 roku w Lipsku. Z wykształcenia jest germanistą, anglistą i politologiem. Podczas studiów, od 1968 roku, aktywnie udzielał się we frankfurckim ruchu studenckim. Karierę zawodową rozpoczął w latach 80. jako korektor w wydawnictwie ?Klaus Wagenbach?. Oprócz tego jako niezależny współpracownik publikował w ?Die Zeit?, ?taz? i ?Pflasterstrand?. Od 1989 roku pracował jako doradca Daniela Cohn-Bendita, który wówczas kierował biurem do spraw wielokulturowości we Frankfurcie nad Menem. Dziennikarstwo stało się jego głównym zajęciem w roku 1993. Zanim w 1998 roku został kierownikiem działu opinie w ?Die Welt?, był kierownikiem działu felietonów w tygodniku ?Wochenpost? i ?Hamburger Morgenpost?. W 2000 roku przeszedł do działu polityki ?Frankfurter Allgemeine Zeitung? i został współtworzył niedzielne wydanie tej gazety. Od 2006 roku jest redaktorem naczelnym ?Die Welt? i ?Welt kompakt?, a od kwietnia 2008 również ?Welt online? i ?Welt am Sonntag?. ...więcej


Ulrich Schmiedla - urodził się w 1955 roku w Krefeld, studiował wychowanie fizyczne i anglistykę w Kolonii. Już podczas studiów zbierał pierwsze doświadczenia dziennikarskie jako niezależny współpracownik lokalnego wydania gazety ?NRZ? w Krefeld. Kilka lat później, także jako niezależny dziennikarz, zaczął równolegle współpracować z Deutsche Welle w Kolonii. Po ukończeniu studiów rezygnuje ze swego pierwotnego zawodowego celu, jakim było zostanie nauczycielem, i w 1983 roku całkowicie poświęca się dziennikarstwu. Zostaje wolontariuszem w ?Die Welt? w Bonn. Kolejnymi etapami jego kariery w tej redakcji była najpierw praca w dziale środowiska, później redakcja działu polityki. We wrześniu 1989 roku wyjechał do Warszawy jako korespondent ?Die Welt?. Pisał o swych obserwacjach w Polsce w okresie transformacji od komunizmu do wolnej demokracji parlamentarnej. W 1994 roku wraca do Niemiec i zostaje szefem organizacyjnym ?Die Welt? w Berlinie. W styczniu 1997 roku przechodzi na to samo stanowisko do ?Focusa w Monachium i odpowiada tam za publikowane treści. W lecie 2000 roku powierzono mu dodatkowo kierownictwo działu zagranicznego. ...więcej


Konrad Schuller - Rocznik 1961. Przyszedł na świat w Kronsztad (Brasov) w Rumunii. Kraj ojczysty opuścił jeszcze przed przełomem z powodów, które sam określa jako ?dokuczliwa bieda i nieznośna izolacja ideologiczna i narodowa?. Przyjechawszy do Niemiec, studiował w Monachium historię i ekonomię, później ukończył również studia dziennikarskie. Pierwsze kroki zawodowe poprowadziły go do porewolucyjnej Rumunii, do Rzymu, a w 1991 roku był redaktorem BBC Worldservice w Londynie. W 1992 roku rozpoczął pracę w redakcji Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zajmował się przemianami w Europie Wschodniej i przesyłał korespondencje z Bośni, Rumunii, Rosji, Polski, Ukrainy oraz z Republiki Mołdawskiej. Gdy w 2001 roku powstało niedzielne wydanie ?Frankfurter Allgemeine Zeitung? był wśród założycieli berlińskiej redakcji. Na jej łamach pisał o niemieckiej polityce zagranicznej i europejskiej. Od 2004 roku jest korespondentem w Polsce i na Ukrainie. ...więcej


Steffen Seibert ? od 2007 r. jest prezenterem wieczornego wydania wiadomości ?Heute? w ZDF. Urodził się w 1960 r. w Monachium. Studiował historię w Hamburgu i w Londynie. Następnie rozpoczął wolontariat przy ZDF, a następnie pracował tam w różnych radakcjach ? m.in w ?Heute journal?. W latach 1992 - 1995 był korespondentem ZDF w Waszyngtonie. Po powrocie pracował jako moderator programy ?ZDF ? Morgenmagazin?, następnie tworzył takie programy, jak ?ZDF ? Abendmagazin?, ?Hallo Deutschland? i ?ZDF Reporter?. ...więcej


Kazimierz Sowa - urodził się w 1965 roku. Absolwent krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej (1990), podyplomowych studiów na kierunku dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (1996) oraz na kierunku zarządzanie, w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Chicago (2001). Od 1990 roku związany jest z mediami. Współpracował m.in. z dziennikiem "Czas Krakowski" , z tygodnikiem "Gość Niedzielny" oraz z radiofonią katolicką krakowskie Radio Plus. W latach 2001-2005 był prezesem ogólnopolskiej sieci Rozgłośni Radiowych Radia Plus. W 2006 r. został Dyrektorem Zarządzającym kanału tematycznego religia.tv Grupy ITI. Pracuje ponadto jako wykładowca na Podyplomowych Studiach Dziennikarstwa PAT w Krakowie. ...więcej


Piotr Stasiński - od lutego 2001 r. zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Przedtem, od 1993 r., szef działu krajowego, a następnie publicystyki (Gazety Świątecznej i Opinii). W latach 1989-93 był sekretarzem redakcji "Nowego Dziennika" w Nowym Jorku. W 1992 r. wykładał na temat światowych przemian gospodarczych w prywatnej uczelni - Seton Hall University Business School, South Orange, New Jersey. Po sierpniu 1980 r. organizował "Solidarność" w PAN. Po grudniu 1981 r. współredagował (do 1988 r.) podziemny tygodnik "Wola". Aresztowany, po kilku procesach uniewinniony. Urodził się w 1953 r. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 r. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie był adiunktem do 1988 r. ...więcej


Holger Steltzner - urodzony 21 grudnia 1962 we Frankfurcie nad Menem. Studiował w tym mieście na uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego ekonomię i prawo. Po roku bycia asystentem w zarządzie niewielkiej spółki poświęcił się znów bankowości i giełdzie. Rozpoczął pracę w wielkim banku szwajcarskim, gdzie zajmował się inwestycjami zagranicznymi. Zainteresowanie rynkami finansowymi i doskonałę pióro spowodowały, że Holger Steltzner trafił do Frankfurter Allgemeine Zeitung do działu finanse. Pisał w nim o międzynarodowym rynku finansowym i relacjonował wydarzenia na giełdach. Od 1999 r. został redaktorem naczelnym działu. Od 2002 r. został wydawcą Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Andrzej Talaga - szef działu zagranicznego oraz zastępca redaktora naczelnego gazety ?Dziennik. Polska, Europa, Świat?.
Na początku ostatniej dekady był jednocześnie właścicielem i pracownikiem jednoosobowej agencji prasowej, która dostarczała teksty z zakresu tematyki krajowej i międzynarodowej dla kilkunastu tytułów prasy regionalnej i ogólnopolskiej, w tym dla takich gazet codziennych jak ?Rzeczpospolita?, ?Kurier Polski? (już niestniejący), ?Życie? (już niestniejące), tygodników ?Newsweek Polska?, ?Ozon?, ?Wprost?, ?Tygodnik Powszechny?, miesięcznik ?Więź?. Jest autorem dwóch książek. Pierwsza z nich, Nasi w Legii Cudzoziemskiej (1999), opowiada o polskich ochotnikach we francuskiej Legii Cudzoziemskiej w latach 90. Druga, Rozmowy o Polsce (2005), to zapis cyklu debat z udziałem czołowych polskich historyków i politologów. Od początku istnienia gazety ?Dziennik. Polska, Europa, Świat? jest szefem działu zagranicznego oraz, krótko, także działu opinie. ...więcej


Ewa Wanat - redaktor Naczelna, dyrektor programowy Radia TOK FM. Od 1985 mieszkała w Monachium, gdzie studiowała Theaterwissenschaft (wiedza o teatrze) i Deutsch als Fremdsprache na Ludwig Maximilian Universitaet. Po powrocie do Polski w 1990 roku znalazła się w zespole tworzącym Radio "S" w Poznaniu (dzisiejsza ESKA). Reporter, DJ, autorka reportaży i programów publicystycznych, wydawca programu, równolegle współpracowała z lokalnym dodatkiem Gazety Wyborczej pisząc recenzje teatralne i tłumaczyła z niemieckiego. Od 1994 współpracowała z TVP jako reporter, wydawca programów, spikerka, autorka programów publicystycznych, filmów dokumentalnych i reportaży. Od stycznia 2003 redaktor naczelna Radia TOK FM. Trzykrotnie nominowana (wraz z zespołem Radia TOK FM) do nagrody Dariusz Fikusa w kategorii "twórca mediów". ...więcej


Ursula Weidenfeld - urodziła się w roku 1962 w Mechernich. Studiowała historię gospodarki, germanistykę i ekonomię w Bonn i Monachium, gdzie uzyskała tytuł doktora. Po wolontariacie w szkole Georg-von-Holtzbrinck-Schule w Düsseldorfie była korespondentką w Berlinie w latach 1992?1994. Później pełniła funkcję zastępcy dyrektora działu w czasopiśmie ?Wirtschaftswoche? (1995?1997). Następnie przeszła na stanowisko dyrektora działu gospodarki w gazecie ?Der Tagesspiegel? w Berlinie. W 1999 roku przeszła do zespołu zakładającego niemieckie wydanie ?Financial Timesa? i kierowała w nim działem przedsiębiorstw. Pod koniec roku 2001 wróciła do ?Tagesspiegla? jako wydawca, w 2004 roku została zastępcą redaktora naczelnego tego pisma. Od 2002 roku ma swoją rubrykę w czasopiśmie ?Düsseldorfer Handelsblatt?, a od 2008 również i w ?Tagesspieglu?. Na początku 2008 roku przejęła redakcję naczelną magazynu gospodarczego ?Impulse?. ...więcej


Klaus Wenger - przyszedł na świat w Tybindze w 1947 roku. Studiował w Bonn i Monachium nauki o wychowaniu, a następnie do 1980 roku pracował jako asystent na Uniwersytecie Paryskim III. Jest specjalistą w sprawach niemiecko-francuskich stosunków (w obszarze) i silnie angażuje się także we współpracę sięgającym poza Ren. Od 1984 roku media to jego zawodowa ojczyzna. Do 1991 pracował jako redaktor w stacji radiowej Südwestfunk, by w tym samym roku przejść do niemiecko-francuskiej stacji ARTE. Wenger rozpoczynał tam pracę jako kierownik redakcyjny dokumentacji i filmu dokumentalnego. Od 1995 roku jest członkiem zarządu ARTE Niemcy i koordynatorem ARD ds. współpracy z ARTE.
Za swoje zasługi dla niemiecko-francuskiej współpracy (jest m.in. członkiem zarządu Niemiecko-Francuskiego Instytutu Ludwigsburg, prezydentem Strasbourg Horizons Rhénans 2013) został wyróżniony nagrodami Prix Strasbourg i Prix France-Allemagne. ...więcej


Bronisław Wildstein - pisarz, publicysta, dziennikarz, komentator dziennika ?Rzeczpospolita?. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor cotygodniowego programu w TVP: ?Cienie PRL-u?. Działacz opozycji, współtwórca i rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności (1977), redaktor i autor związany z prasą niezależną. Zaangażowany w tworzenie Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na emigracji w latach 80. współtwórca i redaktor naczelny wydawanego w Paryżu miesięcznika ?Kontakt? oraz korespondent Radia Wolna Europa. Publikował wówczas w pismach emigracyjnych oraz w krajowej prasie podziemnej. Do Polski wrócił z początkiem 1990 roku. Od tego czasu jest współpracownikiem i pracuje w redakcjach wielu polskich pism, w radiu i telewizji. ...więcej


Anne Will ? urodzona 18 marca 1966 r. w Kolonii. Córka architekta i urzędniczki pocztowej w Huerth. Po maturze studiowała historię, nauki polityczne oraz anglistykę na uniwersytecie w Kolonii oraz na Freie Universitaet w Berlinie. Podczas studiów pracowała jako dziennikarka w ?Koelnische Rundschau? i w ?Spandauer Volksblatt?. Uzyskała stypendium fundacji Friedricha-Eberta. W 1990 uzyskała tytuł magistra. Po studiach pracowała w ?Sender Freies Berlin?, gdzie w latach 1991-1992 pracowała jako wolontariusz przygotowując audycje radiowe i telewizyjne. Zasłynęła programem ?Mal ehrlich? oraz ?Sportpalast?. ... więcej


Uwe Vorkötter - urodził się 7 grudnia 1953 r. w Bochum. Studiował ekonomię w Tubingen, tam też się doktoryzował. Pierwsze doświadczenie dziennikarskie zdobył w Stuttgarter Zeitung. W latach 1980 - 1991 pracował jako korespondent w krajach Beneluksu, pisząc o EG i o NATO. Następnie został korespondentem w Bonn. W latach 1985 - 1991 był szefem działu gospodarka, a w latach 1995-2001 redaktorem naczelnym całego Stuttgarter Zeitung. W 2002 r. przeniósł się do Berliner Zeitung, gdzie pracował aż do 2006 r., gdy to nastąpiły duże zmiany w strukturze dziennika. W lipcu 2006 r. Uwe Vorkötter został redaktorem naczelnym Frankfurter Rundschau, w miejsce Wolfganga Storza.