Znaczny wzrost liczby prac w konkursie im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 – Jury rozstrzygnie o przyznaniu nagród w wysokości 20.000 euro

Do konkursu zgłoszono o ponad 20% więcej prac niż w roku ubiegłym. Jury konkursu oceni 164 prace, z tego 75 prac polskich i 89 prac niemieckich. Nowy juror reprezentujący kraj związkowy Brandenburgia zasiada w konkursie od stycznia.

W konkursie zgłoszono łącznie 83 prace prasowe (41 polskich i 42 niemieckie), 46 prac radiowych (20 polskich i 26 niemieckich), 35 prac telewizyjnych (14 polskich i 21 niemieckich). W kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” startuje 65 prac, z tego 27 drukowanych i wyemitowanych przez redakcje polskie i 38 z redakcji niemieckich.

Od stycznia w konkursie kraj związkowy Brandenburgia reprezentował będzie nowy juror, dr Tobias Dürr. Jest on politologiem, publicystą i wieloletnim doradcą politycznym w Kancelarii Brandenburgii. Od 2001 roku Tobias Dürr jest redaktorem naczelnym czasopisma „Berliner Republik”. Wcześniej pracował jako wykładowca oraz redaktor działów politycznego i eseju w „Die Zeit”.

Wysokość nagród w kategoriach Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu” wynosi po 5000 euro. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia. Laureaci tegorocznego konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali w ramach VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów 21-22 maja 2015 r. w Szczecinie.

Więcej informacji o historii Nagrody oraz składzie jury znajdą Państwo na stronie internetowej www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl.

Kontakt:

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Heidrun Müller
Biuro Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
Kancelaria Wolnego Państwa Saksonii
Archivstraße 1, 01097 Drezno
tel.: +49 (351) 564 1332
faks: +49 (351) 564 1359
kom.: +49 177 246 5130
mail: dpjp@sk.sachsen.de