Frau Prof. Dr.-Ing. Petra Maier

Frau Prof. Dr.-Ing. Petra Maier

Prof. dr inż. Petra Maier zajmuje się dziedziną technologii procesowej i materiałowej na wydziale budowy maszyn w Wyższej Szkole Zawodowej w Stralsundzie. Jest urzędującym rektorem HOST. Zakres prowadzonych przez nią badań eksperymentalnych obejmuje badanie cech mechanicznych materiałów, obróbkę termiczną, technologie procesowe, obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną, skaningową mikroskopię elektronową, badania nieniszczące, materiałografię oraz badania analityczne stali i badania środowiska. Jej prace badawczo-rozwojowe dotyczą procesów zniszczeniowych, wpływu mikrostruktury na zachowania wytrzymałościowe, wytrzymałości elementów budowlanych, procesów zmęczeniowych stopów magnezu, optymalizacji kompozytów zbrojonych włóknami oraz ich zastosowań, charakterystyk materiałów podczas kompleksowej obróbki na zimno i na gorąco oraz badania stopów Mg-RE do zastosowań biomedycznych.