Warunki konkursu 2021

Prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami uczestnictwa w konkursie. Prace, które nie spełniają poniższym warunków, nie będą rozpatrywane.