Jury XI konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską wyłoniło następujących laureatów:


Kategoria Prasa:

Renate Meinhof, Süddeutsche Zeitung, za pracę „Die wundersame Welt der Waschkraf" („Cudowny świat białej mocy)

Kategoria Radio:

Katarina Bader, SWR 2, za pracę „Herr Hronowski und ich - eine deutsch-polnische Freundschaft" („Pan Hronowski i ja - przyjaźń polsko-niemiecka)

Kategoria Telewizja:

Andrzej Klamt, ZDF-Theaterkanal, za pracę „Dreiländereck" („Teatralny trójkąt krajów wokół Görlitz")