Regiony przygraniczne Polski i Niemiec to pomosty, które w szczególny sposób są odpowiedzialne za pielęgnowanie i pogłębianie relacji między Polakami i Niemcami.

Pod koniec października 1996 roku rzecznicy ówczesnych polskich województw: gorzowskiego, szczecińskiego, jeleniogórskiego i zielonogórskiego wspólnie z rzecznikami rządów Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Saksonii porozumieli się w Dreźnie w sprawie kształtu nagrody. Podczas spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego z wojewodami regionów przygranicznych i premierami rządów niemieckich krajów związkowych graniczących z Polską 4 grudnia 1996 roku w Żaganiu koło Zielonej Góry został podpisany wspólny dokument ustanawiający Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Od tego czasu corocznie w kategoriach prasa, radio i telewizja nagradzane są prace, które w ciekawy sposób przedstawiają kraj sąsiada i opisują koegzystencję na polsko-niemieckim pograniczu.

Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską wręczono po raz pierwszy w Saksonii. W kolejnych latach obowiązki gospodarza przejmował jeden z regionów, a uroczyste wręczenie nagrody odbywało się na przemian w Polsce lub w Niemczech. Podczas każdej edycji nagradzano w kategoriach prasa, radio i telewizja jedną pracę polską i jedną niemiecką. Wysokość nagrody wynosiła wówczas 1250 DM. W 2002 roku w Poczdamie jury postanowiło nie przyznawać dwóch  nagród w każdej kategorii osobno dla dziennikarzy polskich i niemieckich, lecz wyłaniać tylko jednego zwycięzcę w każdej kategorii niezależnie od narodowości. Od tego momentu wysokość nagrody wynosiła 2500 DM.

Od 2008 roku Fundacja Roberta Boscha i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspierają nagrodę, której uroczysta gala odbywa się podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Dzięki wsparciu obydwu fundacji  znacznie wzrosła  też wysokość nagrody. Od 2008 roku autorzy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymują 5000 euro.

Od 20 grudnia 2013 roku Nagroda nosi nazwę "Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego". W uzgodnieniu z rodziną Pana Premiera Postanowili tak fundatorzy nagrody, wyrażając w ten sposób swoje uznanie dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989.

Od roku 2014 przyznawana jest nagroda specjalna w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”. W roku 2013 otrzymali ją Anne Holzschuh, André Kartschall, Olaf Sundermeyer i Sabine Tzitschke za pracę „Hart an der Grenze“, wyemitowaną w redakcji telewizyjnej rbb. Nagrodę w roku 2014 ufundowała Brandenburgia. W roku 2015 nagrodę otrzymali Joanna i Krzysztof Skonieczni za audycję „Mała Polka ze Staffelde“, wyemitowaną przez Polskie Radio Szczecin. Nagroda ufundowana została przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i województwo zachodniopomorskie. W roku 2016 Saksonia ponownie ufunduje nagrodę w tej kategorii za pracę, która będzie w sposób przykładny dokumentować integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na Pograniczu, a której objętość nie przekroczy 30 minut (prace radiowe i telewizyjne) lub 10.000 znaków ze spacjami (prace prasowe). Prace prasowe, radiowe i telewizyjne w tej kategorii powinny być opublikowane lub wyemitowane wyłącznie przez redakcje z sześciu regionów partnerskich.