Jury

Zwycięzcy i przedstawiciele jury 2017, fot. Hans Scherhaufer

Skład jury XXII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2019:
Jurorzy - eksperci

Dziennikarze polscy
Robert Migdał
Alicja Rucińska
Piotr Stasiak
Dorota Zyń-Horbaczewska

Dziennikarze niemieccy
Marcus Bensemann
Jürgen Hingst
Bogna Koreng
Dietrich Schröder


Jurorzy - przedstawiciele organizatorów

Polska:
Cornelius Ochmann, w imieniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Michał Iwanowski, Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego
Michał Nowakowski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Niemcy:
Dagmar Reim, w imieniu ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Tobias Dürr, Kancelaria Krajowa Brandenburgii
Lea Mock, Kancelaria Krajowa Saksonii
Andreas Timm, Kancelaria Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego