Skład jury XVI konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską:
Jurorzy - eksperci

Dziennikarze polscy
Jacek Kamiński
Robert Migdał
Dorota Zyń-Horbaczewska

Dziennikarze niemieccy
Jürgen Hingst
Bogna Koreng
Dietrich Schröder


Jurorzy - przedstawiciele organizatorów

Polska:
Krzysztof Rak, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Michał Iwanowski, Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego
Jarosław Perduta, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Niemcy:
Cornelius Ochmann, w imieniu Fundacji Roberta Boscha
Tobias Dürr, Kancelaria Krajowa Brandenburgii
Lea Mock, Kancelaria Krajowa Saksonii
Andreas Timm, Kancelaria Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego