Ze względu na zmiany strukturalne w jury Nagrody przedłuża się termin ogłoszenia wyboru prac nominowanych w 27. konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

Biorąc po uwagę harmonogram konkursu i stan przygotowań do projektu partnerzy podjęli decyzję o przesunięciu terminu rozdania Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Wydarzenie odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie 2024.

Bliższe informacje o dacie, miejscu i formacie Polsko-Niemieckich Dni Mediów zostaną podane w późniejszym terminie.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Małgorzata Gmiter
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:

Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki Journalistenpreises
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Tel.: +49 176 24067549
E-Mail: f.pirnbaum@gmail.com