5 czerwca 2014 r. w Kancelarii Kraju Związkowego Brandenburgia pożegnano dotychczasowego jurora w konkursie o PNND z ramienia Brandenburgii i jednego z prekursorów Nagrody.

Szef Kancelarii Kraju Związkowego, Albrecht Gerber, przekazał panu Krohe list z podziękowaniem od Premiera Brandenburgii za jego siedemnastoletnie zaangażowanie zawodowe i podkreślił honorowe pełnienie obowiązków również po przejściu na emeryturę. W tym czasie oprócz działalności w jury pan Krohe był również koordynatorem ds. landów wschodnich Niemiec.