Dietrich Schröder ustępuje z jury – Uwe Rada, redaktor taz, nominowany przez kraj związkowy Brandenburgia

Po sześciu kadencjach Dietrich Schröder, juror nominowany przez kraj związkowy Brandenburgia, oficjalnie poinformował o swoim odejściu z jury PNND im. Tadeusza Mazowieckiego w edycji 2020/2021. Decyzję juror motywuje przede wszystkim koniecznością umożliwienia wymiany różnych poglądów w jury i zapobiegania rutynie. W Poczdamie decyzję przyjęto z żalem, ale i  zrozumieniem. Kraj związkowy Brandenburgia oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej podziękowały jurorowi za długoletnią pracę w jury.

Dietrich Schröder to przyjaciel Polski, uhonorowany licznymi odznaczeniami orędownik dialogu polsko-niemieckiego. Koleżanki i koledzy z jury będą tęsknić za bezkompromisowością, kompetencjami i niezwykłym poczuciem humoru Dietricha Schrödera. Jednocześnie organizatorzy mają nadzieję, że również po odejściu z jury Dietrich Schröder będzie wierny konkursowi i Polsko-Niemieckim Dniom Mediów.

Dietrich Schröder urodził się 21 lutego 1961 roku w Waltershausen w Turyngii. W latach 1982-1986 studiował dziennikarstwo w Lipsku i Moskwie, następnie rozpoczął pracę redaktora: początkowo w gazecie „Neuer Tag”, a od roku 1990 w „Märkische Oderzeitung” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie pracuje do dzisiaj. Od 1992 roku jest w tej redakcji redaktorem ds. sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Był współinicjatorem polsko-niemieckiego Klubu Dziennikarzy „Unter Stereotypen/Pod Stereotypami”. W roku 1995 został wyróżniony nagrodą im. Theodora Wolffa za reportaż o wyjściu oddziałów radzieckich z Brandenburgii, a w roku 1996 wraz z dziennikarką Beatą Bielecką ze Słubic za doniesienia o samowoli policji na obszarach przygranicznych otrzymał nagrodę Strażnika Prasy Codziennej („Wächter-Preis der deutschen Tagespresse”). Inne wyróżnienia, którymi go uhonorowano, to Dyplom Europejski Kraju Związkowego Brandenburgii, Dyplom Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Oprócz tego Dietrich Schröder otrzymał w 2014 roku Nagrodę honorową Premiera kraju związkowego Brandenburgia za kompetentne relacjonowanie o relacjach między Brandenburgią a Polską.

Uwe Rada, redaktor taz i autor książek o Polsce i Niemczech, został nominowany na jurora konkursu w kategorii Prasa przez kraj związkowy Brandenburgia.

Uwe Rada oprócz pracy w taz zajmuje się Polską i tematyką „polskiego Berlina“ od 2001 roku, kiedy wydał książkę „Berliner Barbaren. Wie der Osten in den Westen kommt“. Po niej wydał kolejno w 2004 książkę o pograniczu polsko-niemieckim pod tytułem „Zwischenland“ i w 2005 monografię o Odrze jako rzece europejskiej. Ostatnio opublikował „Wrocław i Berlin. Historia wzajemnych oddziaływań“ (z Mateuszem Hartwichem) i „Zapomniana granica“ (z Dagmarą Jajeśniak-Quast). Od lat utrzymuje bliskie kontakty z Uniwersytetem Europejskim Viadrina i podwójnym miastem Frankfurtem nad Odrą i Słubicami, a także Szczecinem i Wrocławiem.

W latach 2007 i 2008 dwukrotnie zajmował się jako juror tematami kultury Brandenburgii i trzykrotnie redagował rocznik Urzędu ds. Statystyki kraju związkowego Brandenburgia. W książce „Brandenbuch“, wspieranej przez Brandenburgię, pisze o tematach dotyczących Polski. Dla Bundeszentrale für politische Bildung objął online dossier pt. „Geschichte im Fluss“. Jako moderator działa także w Saksonii oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Uwe Rada mieszka w Berlinie, a od 2018 roku także w Schlaubetal.