181 prac zgłoszono łącznie do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2020 – Wysokość nagrody w każdej kategorii to 5.000 euro

Fot. AbsolutVision

Warszawa/Poczdam, 24.01.2020

Po stronie polskiej w konkursie zgłoszono 89 prac, z tego 47 prac prasowych, 11 – radiowych, 9 – telewizyjnych, 19 – multimedialnych i 3 w „Dziennikarstwo na Pograniczu”.  Po stronie niemieckiej zgłoszono 92 prace, z tego 43 prace prasowe, 14 – radiowych, 16 – telewizyjnych, 3 – multimedialne i 16 regionalnych. Liczba prac polskich wzrosła w stosunku do zeszłego roku o 58 procent, a niemieckich o 56 procent.

Nowością była możliwość zgłoszenia większej liczby prac do konkursu. Liczne redakcje skorzystały z okazji i zgłosiły po kilka prac. Również polscy i niemieccy dziennikarze samodzielnie nadesłali do konkursu po kilka zgłoszeń.

Zwycięzców nagrodzimy w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Brandenburgii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 4 czerwca 2020 roku.

Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius oraz sześć regionów partnerskich: województwa – dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Magdalena Przedmojska
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:
Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises Tadeusz-Mazowiecki
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
tel.: + 49 351 81609-48
e-mail: f.pirnbaum@heimrich-hannot.de