Skład jury XV konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską:

Jurorzy - eksperci

Dziennikarze polscy
Jacek Kamiński
Robert Migdał
Dorota Zyń-Horbaczewska


Dziennikarze niemieccy
Helga Hirsch
Bogna Koreng
Thomas Rautenberg

Jurorzy - przedstawiciele organizatorów

Polska
Adam Krzemiński, z ramienia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Irena Billewicz-Wysocka, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Dagmara Turek-Samól, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Niemcy
Cornelia Reichel, z ramienia Fundacji Roberta Boscha
Thomas Braune, Kancelaria Krajowa Brandenburgii
Steffen Große, Kancelaria Krajowa Saksonii
Andreas Timm, Kancelaria Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego