Warunki konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2022

Prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami uczestnictwa w konkursie. Prace, które nie spełniają poniższym warunków, nie będą rozpatrywane.