Startuje konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2019 – Termin zgłaszania prac to 20 stycznia 2019 r.

Fot. Hans Scherhaufer

Warszawa/Wrocław, 22.11.2018 Komunikat prasowy

Startuje konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2019 – Termin zgłaszania prac to 20 stycznia 2019 r.

Ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Prace zgłaszać można w następujących kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Nagroda pieniężna w każdej kategorii wynosi 5.000 euro. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, odbywających się w Województwie Dolnośląskim.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska zostanie przyznana po raz dwudziesty drugi. Konkurs organizowany przez regiony i fundacje został zapoczątkowany w 1997 roku. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw, przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju oraz wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, jury jednak szczególną wagę przykłada do prac posiadających odniesienie do bieżących spraw kraju sąsiada oraz artykułów czy audycji dotyczących trudnej polsko-niemieckiej historii.

Nagrodę w kategorii Multimedia po raz drugi ufunduje Fundacja Roberta Boscha. Jest to wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości, jakie współczesnym mediom dają internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie. Szczególnie poszukujemy prac w następujących formatach: multimedialny storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio, (interaktywne) reportaże, pogłębione analizy, projekty dziennikarskie z użyciem danych, projekty medialne, które w innowacyjny sposób angażują szeroką publiczność (np. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych). Jury bierze przy tym pod uwagę jakość dziennikarską, zrozumiałość, wiarygodność, znaczenie oraz transparentny research.

Nagroda w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” zostanie ufundowana przez województwo dolnośląskie. „Bardzo się cieszę, że Gala przyszłorocznego Konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego odbędzie się na Dolnym Śląsku, w regionie, w którym od lat budujemy bardzo dobre relacje z naszymi Sąsiadami-Przyjaciółmi z Niemiec. Wiele nas łączy, historia i teraźniejszość, razem budujemy przyszłość. O tym wszystkim warto mówić, warto pamiętać 
i warto doceniać. Wierzę, że również nadchodząca edycja konkursu przyniesie – jak dotychczas – bardzo dobre prace dziennikarskie poruszające tematykę relacji polsko-niemieckich. Serdecznie zapraszam dziennikarzy do udziału w konkursie i zapraszam na Dolny Śląsk!
” – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Praca w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” powinna w sposób przykładny dokumentować integrację, przemiany i nowe wyzwania codzienności na pograniczu i pochodzić z redakcji znajdującej się w jednym z regionów partnerskich – jednego z polskich województw (Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego) lub niemieckich krajów związkowych (Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonia).

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha, Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Termin składania prac w konkursie mija 20 stycznia 2019 roku. W roku 2018 zapraszamy uczestników do nadsyłania prac we wszystkich kategoriach za pomocą internetowego systemu rejestracji. Mamy nadzieję, że procedura uprości Państwa zgłoszenie. Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne sposoby zgłoszeń prac dostępne są na stronie Nagrody. Wręczenie Nagrody będzie uroczystym elementem Polsko-Niemieckich Dni Mediów odbywających się w dniach 13-14 czerwca 2019 rokuw Województwie Dolnośląskim.

Kontakt w sprawie prac polskich:

Magdalena Przedmojska
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73 
faks: + 48 (22) 338 62 01
e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac niemieckich:
Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
tel.: + 49 351 81609 48
e-mail: f.pirnbaum@heimrich-hannot.de