Nowa kategoria Multimedia / Online w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja oraz Multimedia / Online (nowa kategoria obowiązująca od 2018 roku) oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”, która zostanie ufundowana przez Meklemburgię-Pomorze Przednie. Wysokość każdej z nich wynosi 5000 euro. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha, Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Warunki uczestnictwa dla kategorii Multimedia / Online:

W roku 2018 po raz pierwszy przyznana zostanie Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w kategorii  Multimedia / Online. To wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości, jakie współczesnym mediom daje internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie. Szczególnym zainteresowaniem jury cieszą się następujące formaty: a) dogłębne analizy, b) interaktywne reportaże, c) formaty multimedialnego storytellingu (projektów dziennikarskich wykorzystujących tekst, grafikę oraz wideo), d) wizualizacje danych opartych na big data, e) projekty medialne w sposób innowacyjny angażujące liczne audytorium odbiorców (np. z wykorzystaniem social media).

Kryteria oceny prac w tej kategorii są następujące:

  • Treść: zrozumiałość, aktualność, transparentność, relewantność, wiarygodność, research, analiza, zbieranie i porządkowanie danych, wkład własny, umiejętności opowiadania i zdolności językowe, styl
  • Forma: przejrzystość, przygotowanie estetyczne, wizualizacja (np. danych), spoistość, forma multimedialna,
  • Komunikacja: specyficzne dla internetu, możliwości interakcji i komunikacji, oferta partycypacji lub współpracy, formy specyficznego udziału użytkownika, komunikacji z użytkownikami, otwarcie przestrzeni do dyskusji
  • Łatwość użytkowania: nawigacja, komfort odbioru przez specyficzną grupę docelową, przystępność w prezentacji treści
  • Sieciowanie: Wykorzystanie możliwości prowadzenia komunikacji na wielu platformach, w tym w mediach społecznościowych
  • Innowacja: rozwój i wykorzystanie nowych form i formatów, oryginalność, kreatywność
  • Technologia: poprawność prezentacji treści w różnych kanałach dostępu dla użytkowników (desktop, mobile)
  • Narzędzia big data: wykorzystanie możliwości, jakie dają wielkie bazy danych w realizacji publicznej misji mediów, innowacyjna forma prezentacji danych, otwarcie dostępu do danych dla użytkowników.

Termin składania prac we wszystkich kategoriach upływa 10 stycznia 2018 roku. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://dnimediow.org/artykul-warunki-uczestnictwa-w-polsko-niemieckiej-nagrod,1336.html. 

Kontakt:

Magdalena Maria Przedmojska

Koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Claudine Schubert

Biuro Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

Kancelaria Wolnego Państwa Saksonii

Archivstraße 1, 01097 Drezno
Tel.: + 49 351 81609-6

Faks: + 49 351 81609-36

mail: dpjp@heimrich-hannot.de