Laudacja dla Helene Bienvenu i Kasi Strek

Marcus Bensemann. Fot. Hans Scherhaufer

Ale co będzie dalej, co nastąpi, gdy węgiel przestanie się liczyć w gospodarce? Co stanie się wówczas w regionach, których wyznacznikiem było górnictwo? Co powinni robić pracujący tam ludzie? Co stanie się z infrastrukturą, z tradycją? Co się wydarzy, jeśli ekonomia  pokona pilną, uwarunkowaną ekologią potrzebę rezygnacji z węgla?

Tą problematyką zajęto się równolegle w kilku spośród zgłoszonych prac. Zajęto w bardzo różny sposób. Raz był to klasyczny reportaż prasowy, innym razem filmowa produkcja na pokaz albo multimedialny storytelling.

Każda z tych prac miała sobie właściwe, specyficzne cechy i specyficzne podejście. Obok kwestii poprawności narracji danej opowieści, dla jury w kategorii multimedia decydującą rolę odegrała również jej forma.

Najbardziej uderzająca okazała się dobrze z punktu widzenia rzemiosła opowiedziana historia, dająca wgląd w zaskakujące sytuacje: Młodzi ludzie szukają swojej przyszłości w katowickim górnictwie węgla kamiennego – najczęściej uzasadniając to bardzo pragmatycznie,  argumentując przywiązaniem do ojczystego miejsca i spychając do podświadomości aspekt ochrony środowiska.

Mocnym językiem przemawiają załączone zdjęcia, przybliżające nam bohaterów opowieści. Wertykalna forma storytellingu w połączeniu z horyzontalnymi galeriami zdjęć i making-of-video oferują właściwe i eleganckie rozwiązanie na potrzeby internetu.

Ale pewną rolę odgrywa również szerszy kontekst, gdyż nagrodzona praca stanowi część arcyciekawego, wielkiego projektu. Na stulecie polskiej niepodległości młode zespoły reporterskie objeżdżają granice kraju i przywożą osiem ciekawych reportaży. W tym sensie laureat rzeczywiście występuje jako pars pro toto. Doceniamy europejskie założenia projektu i jego wielojęzyczność.

Młodzi autorzy przedstawiają młodych ludzi – właśnie to zasługiwało z naszego puntu widzenia na nagrodę w dziedzinie multimediów - tej najmłodszej kategorii Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Zwyciężyła praca „Polnische Jugend – Karriere unter Tage“ (Polska młodzież – kariera pod ziemią), zrealizowana w ramach projektu przygranicznego Café Babel.

Nazwiska nagodzonych to Hélène Bienvenu (tekst) i Kasia Strek (zdjęcia).

Serdeczne gratulacje!

Marcus Bensemann