Last Call na nadsyłanie zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023

Dziennikarze i dziennikarki mogą wysyłać prace do XXVI edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2023 już tylko do najbliższego wtorku (31 stycznia 2023). Zgłoszenia przyjmujemy w kategoriach Prasa, Radio, Telewizja, Nowe formy dziennikarskie i Dziennikarstwo lokalne na pograniczu. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5.000 euro. Zwyciężczynie i zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody 15 czerwca 2023 w Zielonej Górze.

Do konkursu można zgłosić materiały, które zostały opublikowane, ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w Polsce i / lub w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.

Prace zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze oraz społeczne, osiągnięcia nauki i kultury obu państw, przybliżać życie codzienne sąsiedniego kraju oraz wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Prace do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze i dziennikarki, nadawcy, wydawnictwa i redakcje w następujących kategoriach:

PRASA: artykuły prasowe z dzienników i czasopism, artykuły opublikowane w Internecie, maksymalnie do 25.000 znaków.

RADIO: materiały radiowe, maksymalnie do 60 minut.

TELEWIZJA: programy telewizyjne, maksymalnie do 60 minut.

NOWE FORMY DZIENNIKARSKIE: podcasty, materiały wideo, projekty multimedialne jak np. storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio; (interaktywne) reportaże; pogłębione analizy; projekty dziennikarskie z użyciem danych, zapoznanie się z materiałem do 60 minut.

DZIENNIKARSTWO LOKALNE NA POGRANICZU: wyłącznie dla dziennikarzy i dziennikarek z sześciu regionów przygranicznych. materiały o codziennych sprawach pogranicza i wyzwaniach stojących przed mieszkańcami po obu stronach granicy.

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2023 są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (łącznie 12.500 euro) oraz trzy polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i trzy niemieckie kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia (każdorazowo po 1.250 euro). Nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo lokalne na pograniczu” w wysokości 5.000 euro funduje województwo lubuskie.

Prace można składać przez internetowy system rejestracji. Aktualne kryteria oceny prac i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Nagrody.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Małgorzata Gmiter
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:

Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki Journalistenpreises
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Tel.: +49 176 24067549
E-Mail: f.pirnbaum@gmail.com