Duże zainteresowanie jubileuszowym konkursem o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego - 183 zgłoszenia dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec

183 prace zgłoszone do konkursu z obu krajów to wynik, który potwierdza, że sprawy polsko-niemieckie cieszą się stałym zainteresowaniem dziennikarzy i dziennikarek, również w trudnych czasach. Międzynarodowe jury przyzna nagrody w łącznej wysokości 25 000 euro. Jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, laureaci i laureatki jubileuszowej edycji konkursu zostaną uhonorowani podczas uroczystej Gali w ramach XV Polsko-Niemieckich Dni Mediów w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w dwumieście Görlitz/Zgorzelec.

Fundatorzy Nagrody – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie oraz kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia – oceniają, że tak liczne reakcje na konkurs świadczą o niesłabnącym zainteresowaniu dziennikarzy i dziennikarek krajem sąsiada. Również w trudnych czasach pandemii nie ubyło nam dziennikarzy i dziennikarek ciekawych ludzi po polskiej i niemieckiej stronie i skupionych na opowiadaniu ich historii. 183 nadesłanych zgłoszeń 75 stanowiły prace prasowe (37 polskich i 39 niemieckich), 46 to prace radiowe (26 polskich i 20 niemieckich), 30 telewizyjne (5 polskich i 25 niemieckich), 15 to prace w kategorii Multimedia (8 polskich i 7 niemieckich), w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu” zgłoszono 16 prac (5 polskich i 11 niemieckich). W kategoriach Radio i Mutlimedia udało się podwoić zeszłoroczne wyniki. W poprzedniej edycji wpłynęło łącznie 188 zgłoszeń.

Podobnie jak w latach ubiegłych dziennikarze, dziennikarki i redakcje mogły zgłaszać dowolną liczbę prac do konkursu. Wysokość nagród w każdej kategorii konkursowej wynosi po 5 000 euro.

Liczba prac 2021 i 2022 

Więcej informacji o Nagrodzie znajdą Państwo na stronie: www.dnimediow.org oraz na profilu Polsko-Niemieckie Dni Mediow / Deutsch-Polnische Medientage na Facebooku.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Małgorzata Gmiter
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
E-Mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:

Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-
Journalistenpreises–
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Tel.: 0176 24067549
E-Mail: f.pirnbaum@gmail.com