31 stycznia 2024 r. zamykamy nabór zgłoszeń do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

Do zdobycia nagrody w łącznej wysokości 25.000 euro. Prace do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze i dziennikarki, nadawcy, wydawnictwa i redakcje w następujących kategoriach: prasa, radio, telewizja i wideo, nowe formy dziennikarskie i dziennikarstwo lokalne na pograniczu.  

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada. Tematy prac konkursowych mogą dotyczyć zarówno wspólnej, często lokalnej, historii, jak i aktualnej tematyki, istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, gospodarki i ochroną środowiska w Polsce, Niemczech i Unii Europejskiej.

Prace można składać przez system rejestracji. Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach dostępne są na stronie Nagrody.

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2024 są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i ZEIT STIFTUNG BUCERIUS oraz trzy polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i trzy niemieckie kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Kontakt w sprawie prac w języku polskim:

Małgorzata Gmiter
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 338 62 60
e-mail: malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl

Kontakt w sprawie prac w języku niemieckim:

Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki Journalistenpreises
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Tel.: +49 176 24067549
e-mail: f.pirnbaum@gmail.com