Warunki konkursu 2020

logo Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

O nagrodę mogą ubiegać się polsko- i niemieckojęzyczni dziennikarki i dziennikarze oraz rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa. Prace zgłaszać mogą dziennikarki i dziennikarze, wydawnictwa, redakcje i nadawcy.

Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w Polsce i / lub Niemczech w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i które odpowiadają warunkom konkursu można zgłaszać w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Publikacje w internecie należy zgłaszać w odpowiedniej kategorii w zależności od dominującej formy przekazu danej pracy (tekst, dźwięk, obraz, multimedia). Nagrodę specjalną „Dziennikarstwo na Pograniczu“ jury przyzna za pracę, która zostanie nadesłana bezpośrednio w tej kategorii i która spełniać będzie szczególne warunki tej kategorii.

Warunki zgłoszeniowe znajdują się w pliku PDF powyżej.