Gabriela Wiatr
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Gabriela  Wiatr

Gabriela Wiatr ukończyła politologię i nauki społeczne na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalizacji socjologia komunikacji i środków masowego przekazu. Przygodę z dziennikarstwem zaczęła w 1993 r. w jednej z pierwszych komercyjnych stacji radiowych w Szczecinie - Radiu ABC, potem była korespondentką Radia WAWA, dziennikarką w "Głosie Szczecińskim" i w "Kurierze Szczecińskim". W tym czasie odbyła szkolenia z zakresu HIV/AIDS, była członkiem Społecznej Rady ds. Narkomanii (przy pełnomocniku wojewody ds. narkomanii). Była zaangażowana w projekty realizowane przez szczecińską Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie, a także projekt unijny "Sołtys w Europie". Efektem tych programów były liczne publikacje, których jest współautorką. Autorka reportaży do wystawy fotografii "Ocalić od zapomnienia", poświęconej szczecińskim Pionierom. Od 2005 roku była odpowiedzialna za kontakty z mediami w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie.