Kto może wziąć udział w konkursie?

O nagrodę mogą ubiegać się polsko- i niemieckojęzyczni dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje. Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i które odpowiadają warunkom konkursu można zgłaszać w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Publikacje w internecie należy zgłaszać w odpowiedniej kategorii w zależności od dominującej formy przekazu danej pracy (tekst, dźwięk, obraz). Nagrodę specjalną „Dziennikarstwo na Pograniczu“ jury przyzna za pracę, która zostanie nadesłana bezpośrednio do tej kategorii. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 5.000 euro. Najlepsze prace wybierze jury, w którym zasiadają dziennikarze i przedstawiciele organizatorów konkursu. W roku 2017 Województwo Lubuskie ufunduje także nagrodę specjalną w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”. Nagroda w tej kategorii wyniesie również 5000 euro.

Jakie prace można zgłaszać do konkursu?

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Do kiedy można nadsyłać prace?

Zgłoszenia we wszystkich kategoriach można nadsyłać do 10 stycznia 2017 roku. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni w ramach X Polsko-Niemieckich Dni Mediów 31 maja 2017 roku. Gospodarzem X Dni Mediów jest Województwo Lubuskie.

Zasady nadsyłania prac do konkursu

Każdy dziennikarz może zgłosić tylko jedną pracę w jednej kategorii (artykuł / program, nie ich cykl). Rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa mogą również zgłosić tylko jedną pracę. Długość pracy prasowej nie może przekraczać 25.000 znaków, a czas trwania programu radiowego i telewizyjnego 60 minut.

Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów i przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały w czterech kategoriach konkursowych (Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”).

Zasady składania prac w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”:

Tematycznie praca musi w sposób przykładny dokumentować integrację, przemiany i nowe wyzwania codzienności na pograniczu  

Oprócz tego praca musi być opublikowana:

  1. w medium (Prasa, Radio, Telewizja), którego główna siedziba mieści się w jednym z regionów partnerskich. Zaliczają się tu także biura korespondentów. oraz
  2. przez dziennikarza mieszkającego w jednym z regionów partnerskich.

Za regiony partnerskie uznaje się granice polskich województw (Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego) lub niemieckich krajów związkowych (Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonia).

Obowiązuje objętość jak dla innych kategorii (długość pracy prasowej do maks. 25.000 znaków, czas trwania programu radiowego i telewizyjnego do maks. 60 minut).


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami. Prace niezgodne z warunkami nie będą przyjmowane do konkursu.

PRASA (artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie):

Proszę dodać plik do internetowego formularza rejestracji (adres do rejestracji: www.dpjp.de/pl/)
Plik powinien być w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT lub
przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT  mailem na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
W przypadku prac w formacie PDF proszę również załączyć tekst DOC/DOCX, aby można było sprawdzić długość pracy. lub
Proszę przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT na dwóch płytach CD/DVD listownie na podany niżej adres. Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

RADIO i TELEWIZJA:

Prosimy o przesłanie pracy na dwóch płytach DVD/CD (dopuszczalne formaty dla prac radiowych to: MP3, MP4; dla prac telewizyjnych: MPG, AVI). Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2016 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania.

W przypadku rejestracji online na stronie www.dpjp.de/pl/, należy zgrać prace radiowe i telewizyjne na płytę w dwóch kopiach i niezwłocznie przesłać pocztą.

Prace w języku polskim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de/pl/ lub pocztą na adres biura FWPN w Warszawie, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Polska

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Magdalena Przedmojska
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
tel. + 48 22 338 62 73

Prace w języku niemieckim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de lub wysłać pocztą na adres Biura Nagrody w Dreźnie niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Heidrun Müller
Sächsische Staatskanzlei
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises
Archivstr. 1
D-01097 Dresden
Niemcy
dpjp@sk.sachsen.de lub hm@muellerundbuenker.de
Telefon: +49 (351) 56 36 28 01, Mobil: +49 177 246 5130

W przypadku nominacji pracy do finału konkursu, autorzy prac telewizyjnych i radiowych zobowiązani są do nadesłania drogą elektroniczną do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na adres magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl zapisu audycji w formie tekstowej (jako plik Word lub RTF) w terminie do 7 dni od uzyskania informacji o nominacji.

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2016 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania. Jednoznaczny musi być także fakt, że praca ukazała się drukiem lub została wyemitowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Jeśli pracę opublikowano / wyemitowano w Polsce i w Niemczech, powinna ona zostać zgłoszona do konkursu w tym kraju, w którym miała miejsce pierwsza publikacja / emisja. Nie jest możliwe zgłoszenie tej samej pracy w dwóch różnych językach po stronie polskiej i niemieckiej.

Nadesłana dokumentacja i nagrania nie podlegają zwrotowi.

Prawa autorskie

Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie zgłaszający przekazuje organizatorom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego prawo do publikacji i prezentacji nadesłanych prac w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów oraz uroczystości wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej oraz w publikacjach, na stronach internetowych związanych z nagrodą i w innych publikacjach elektronicznych. Przekazanie praw dotyczy także przypadku, w którym współautorami prac fotografowie.

Ponadto, w przypadku przyznania nagrody, zgłaszający wyraża zgodę na przedruk, emisję nagrodzonej pracy w całości lub w częściach lub zamieszczenie na stronie internetowej organizatorów. Nadesłanie pracy, do której zgłaszający nie posiada praw, nie powoduje odpowiedzialności organizatorów.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy 2017 w pliku Word i PDF dostępny jest na górze strony.