Thomas Kralinski

Thomas Kralinski

Thomas Kralinski od sierpnia 2016 r. kieruje Brandenburską Kancelarią Stanu i jest pełnomocnikiem ds. mediów rządu krajowego Brandenburgii. W okresie od 2014 do 2016 r. był sekretarzem stanu, pełnomocnikiem landu Brandenburgii przy rządzie federalnym oraz pełnomocnikiem rządu krajowego ds. mediów i stosunków międzynarodowych. W latach 2003-2004 pracował jako specjalista w strukturach krajowych brandenburskiej SPD, a od 2004 do 2014 r. był sekretarzem klubu SPD w brandenburskim Landtagu. Uprzednio w latach 1999-2003 był zatrudniony jako pracownik naukowy przez rzecznika ds. polityki gospodarczej klubu parlamentarnego SPD w Landtagu Saksonii. W roku 1999 pracował jako pracownik naukowy kierunku stosunków międzynarodowych Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Studiował nauki polityczne, nauki o Europie Wschodniej i ekonomię w Lipsku i Manchesterze w latach 1992-1998. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Wickersdorf, w roku 1991. Thomas Kralinski urodził się 25 sierpnia 1972 r. w Weimarze.