Grzegorz Żołędziewski

Grzegorz Żołędziewski

Założyciel portalu internetowego konfrontuj.pl. Jest naturalnym liderem z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, którego znakomita część kariery zawodowej to praca na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i rozwój firm międzynarodowych o zasięgu globalnym w ramach grup o obrotach przekraczających 20 mld EURO. Od kilkunastu lat zajmuje się strategicznymi wyzwaniami z obszarów zarządzania, finansów, produkcji i działalności handlowej głównie FMCG, w tym dla Associated British Foods (FTSE top 25). Grzegorz Żołędziewski wykorzystuje swoje silne strony i bogate doświadczenie do nieustannego zachęcania siebie i innych do szukania bardziej efektywnych rozwiązań poprzez konstruktywne kwestionowanie status quo, nie tylko w pracy zawodowej ale także w obszarach życia społecznego. Jednym z przykładów osiągnięć w tym zakresie jest stworzenie nowatorskiego portalu internetowego Konfrontuj.pl, służącego do publikowania stanu emocji społeczeństwa wobec ważnych społecznie tematów. Celem, który przyświecał temu przedsięwzięciu było zaspokojenie potrzeby społeczeństwa w zakresie uzyskania informacji "jak jest naprawdę" w dobie wykorzystywania opłacanych sondaży do manipulacji opinią publiczną. Pomysłodawcy i twórcy portalu zależało na tym aby społeczeństwo miało stały dostęp do bardziej wiarygodnych wyników, opartych na zaangażowaniu emocjonalnym setek tysięcy osób. Grzegorz Żołędziewski wierzy, że jest to początek rewolucji w zakresie emocjonalnego angażowania odbiorców informacji w internecie.