Dietrich Schröder

Dietrich Schröder

Dietrich Schröder urodził się 21 lutego 1961 roku w Waltershausen w Turyngii. W latach 1982"1986 studiował dziennikarstwo w Lipsku i Moskwie, następnie rozpoczął pracę redaktora: początkowo w gazecie "Neuer Tag", a od roku 1990 " w "Märkische Oderzeitung" we Frankfurcie nad Odrą. Od 1992 roku jest w tej redakcji redaktorem ds. sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Był współinicjatorem polsko-niemieckiego Klubu Dziennikarzy "Unter Stereotypen/Pod Stereotypami". W roku 1995 został wyróżniony nagrodą im. Theodora Wolffa za reportaż o wyjściu oddziałów radzieckich z Brandenburgii, a w roku 1996 " wraz z dziennikarką Beatą Bielecką ze Słubic " za doniesienia o samowoli policji na obszarach przygranicznych otrzymał nagrodę Strażnika Prasy Codziennej ("Wächter-Preis der deutschen Tagespresse"). Inne wyróżnienia, którymi go uhonorowano, to Dyplom Europejski Kraju Związkowego Brandenburgii, Dyplom Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Wiele jego tekstów można znaleźć na stronie internetowej Klubu Dziennikarskiego: www.transodra-online.net.