Konkurs: Wasz warsztat podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2018

Z okazji Dni Mediów Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza inicjatywy młodych dziennikarzy i twórców mediów, szczególnie z zakresu social media, do zgłaszania swoich tematów we współpracy polsko-niemieckiej do 31 grudnia 2017 r. Wybrany temat zostanie opracowany przez autorów i zrealizowany w ramach jednego z warsztatów konferencji.

Kontakt

Magdalena Przedmojska
koordynatorka projektów
FWPN
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Telefon: + 48 (22) 338 62 73
Fax: + 48 (22) 338 62 01
E-Mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl